Začínajúce podnikateľky sa posledný krát v roku 2016 stretli, aby sa dozvedeli, ako získať klientov. Zlatým klincom na koniec tak bola Martina Vyskočová. Martina sa venuje predovšetkým riadeniu projektov v oblasti vzdelávania a HR poradenstva, ako aj školeniam mäkkých zručností (soft skills). Je jednou zo zakladateliek facebook-ovej komunity „Učíme sa podnikať“ združujúcej viac ako 25 000 podnikateľov, ktorí sa cez facebook vzdelávajú, pomáhajú si a „networkujú“.

Na raňajkách hovorila o tom, kde všade sa dá nadväzovať kontakty, ako sa dostať do firiem cez zamestnanecké benefity a firemné eventy, ako sa zaregistrovať ako dodávateľ vo firmách a byť oslovovaný do výberových konaní či ako sa stať subdodávateľom. S podnikateľkami tiež diskutovala o rizikách, ktoré môžu pri podnikaní vzniknúť a o tom, ako ich ošetriť. Toto sú niektoré z jej rád:

1. Evidencia pomôže

Prvou radou expertky bolo tvoriť si už od začiatku tzv. CRM systém (Customer Relationship Management – riadenie vzťahov so zákazníkmi). Podnikateľky by sa nemali spoliahať na to, že komunikáciu s klientmi majú uloženú v emailoch či facebook-ových správach. Spolu s poznámkami zo stretnutí a telefonátov, zaslanými cenovými ponukami či objednávkami, ich treba ukladať na jedno miesto aj s relevantnými kontaktmi na zodpovedné osoby u klienta. V informáciách je totiž sila. Na začiatku podnikania toho nie je veľa a všetko máte v hlave, o pár rokov však budete za túto databázu vďační. V momente, keď budete mať zamestnancov alebo budete firmu predávať, vám tento systém výrazne uľahčí prácu. Klient nepocíti, že sa niečo zmenilo, a aj keď ho už bude obsluhovať iná osoba, bude mať stále osobný prístup, pretože nový zamestnanec bude poznať všetky jeho preferencie.

2. Cieľte efektívne

Či už cielite Vaše produkty a služby na fyzické osoby (B2C – Business to Customer) alebo firmy (B2B – Business to Business), je dobré ísť efektívnou cestou a osloviť organizácie, kde sa združujú. Čiže zamestnancov firiem, asociácie, združenia, neformálne skupiny, fóra atď. Môžete sa postaviť na námestie a oslovovať ľudí, aby ste získali prvých 100 zákazníkov, alebo môžete osloviť firmu, ktorá má 500 zamestnancov, a klientov získať rýchlejšie. Merajte si úspešnosť predaja a opakujte prístup, ktorý vyhodnotíte ako najefektívnejší.

3. Premárnený čas?

Z každého predaja, aj toho neúspešného, sa viete poučiť a posunúť sa ďalej. Neľutujte „premárnený čas“. Z desiatich cenových ponúk, ktoré ste poslali, možno deväť nevyjde, ale vy sa o daných firmách dozviete veľa (čo na nich funguje, čo je pre nich dôležité) a pomôže vám to sa neustále zlepšovať. Ak vytrváte, úspech sa určite dostaví. Osobné stretnutia, komunikácia na poradniach a fórach, čítanie rôznych dopytov od klientov – to všetko vám nemusí hneď priniesť klientov, ale získate nesmierne cenné informácie o smerovaní trhu a správaní sa zákazníkov.

4. Otvorené oči

Majte oči otvorené kamkoľvek idete, možno dokážete nájsť rôzne predajné kanály a možnosti zacielenia, ktoré nie sú očividné. Kto cieli na mojich klientov? S kým môžem spojiť sily? Kam chodievajú moji klienti nakupovať? Dokážem tam umiestniť svoje produkty, služby? Myslite netradične, oslovte už etablované firmy, ktoré majú vašich potenciálnych klientov v portfóliu a predávajte cez nich. Spojte sa s inými menšími podnikateľmi a ponúknite balíčky, odporúčajte sa navzájom. Majte vždy v kabelke vizitky, letáky, čokoľvek o vašej firme, nikdy neviete kde a s kým zoznámite – vo vlaku, v obchode – a ako vám tento človek môže pomôcť!

Účastníčky programu budú môcť vyhrať jeden z troch vlogov, ktoré o nich a ich podnikaní Slovenská sporiteľňa nakrúti v spolupráci s internetovým portálom StartItUp. Viac o súťaži sa dozviete na www.slsp.sk/podnikavezeny (prihlasovanie bolo uzavreté 30. septembra 2016).

Podujatie organizuje Slovenská sporiteľná v rámci Programu pre začínajúcich podnikateľov. Podporuje prostredníctvom neho ľudí, ktorí chcú rozbehnúť vlastné podnikanie. Okrem riešenia financovania umožňuje záujemcom získať kontakty na potenciálnych partnerov a rady od skúsenejších.