Začínajúce podnikateľky sa stretli po ôsmy krát, aby sa dozvedeli o výhodách plánovania a zodpovedného hospodárenia firmy, ešte pred samotným začiatkom podnikania.

Rasťo Blažej zo Slovenskej sporiteľne sa na raňajkách venoval téme cash flow z troch rôznych uhlov – z pohľadu prevádzky, investícií a finančných aktivít. Každý podnikateľ by mal mať prehľad, aké príjmy jeho podnikateľská činnosť generuje a aké výdaje s ňou súvisia. Pri plánovaní cash flow by nemal zabúdať na rozvoj podnikania, a teda na nákup alebo zhodnotenie majetku a tiež na finančné aktivity svojej firmy (napríklad pôžičky, dividendy a kapitál).

Začínajúce podnikateľky sa dozvedeli, že cash flow je treba plánovať podľa reálnych očakávaní. Nie je potrebné ho stavať úplne do detailov, ale tak, aby sa podnikatelia vyznali v tom, na čo reálne financie odchádzajú a aké má tržby. Potreba plánovania je individuálna – v začiatkoch niekomu pomôže robiť si cash flow na dennej, prípadne týždennej báze a kontrolovať predpoklad s reálnymi výsledkami v daný deň alebo týždeň. Na riadenie hotovosti by však nemali zabúdať ani skúsení podnikatelia, pretože je dôležitou súčasťou zdravia firmy.

Neskôr sa Rasťo Blažej s účastníčkami raňajok venoval aj potrebe plánovania zásob. Tie by mali byť optimalizované podľa:

  • ceny obstarania (pri jej kalkulácii treba zvážiť možnosť množstevných zliav a nezabúdať na cenu dopravy a čas potrebný na doručenie zásob),
  • rýchlosti predaja (tu treba zvážiť, koľko je podnikateľ schopný predať, ako dlho sa tovar vyrába a ako dlho trvá dodávka tovaru),
  • ceny peňazí viazaných v zásobách.

Tiež sa na stretnutí zamerali na pohľadávky a záväzky, pretože podnikatelia nesmú zabúdať myslieť na to, ako dlho trvá, kým financie z predaja prídu reálne na účet. Začínajúcim podnikateľkám radil, aby preverovali odberateľov a mysleli aj na neplatičov a zároveň do úvahy brali aj splatnosť vlastných záväzkov

Začínajúce podnikateľky s lektorom riešili aj veľmi konkrétne otázky prepojené s ich podnikaním. Napríklad cenotvorbu, pretože veľa začínajúcich podnikateľov si do svojich nákladov nezapočítava čas, ktorý strávi napríklad pri vyrábaní produktov a ich cenu odvodzuje iba od materiálu na ich výrobu, ku ktorej pridá odhadom maržu. Pri tvorbe cien netreba zabúdať na testovanie trhu a spoznávanie konkurencie a na započítanie všetkých súvisiacich nákladov.

Keďže niektoré začínajúce podnikateľky už sú v situácii, kedy prestávajú zvládať dopyt po svojich produktoch a službách, diskutovali s lektorom aj o tom, ako a kedy sa rozhodnúť, či niekoho ďalšieho zamestnať, prípadne využiť externé služby.

Sériu stretnutí zavŕšia posledné raňajky v Trnave. Venovať sa na nich budeme tomu, kde majú začínajúce podnikateľky hľadať potenciálnych kupujúcich pre svoje produkty a služby. Účastníčky programu budú môcť vyhrať jeden z troch vlogov, ktoré o nich a ich podnikaní nakrútime v spolupráci s internetovým portálom StartItUp. Viac o súťaži sa dozviete na www.slsp.sk/podnikavezeny (prihlasovanie bolo uzavreté 30. septembra 2016).

Podujatie organizuje Slovenská sporiteľná v rámci Programu pre začínajúcich podnikateľov. Podporuje prostredníctvom neho ľudí, ktorí chcú rozbehnúť vlastné podnikanie. Okrem riešenia financovania umožňuje záujemcom získať kontakty na potenciálnych partnerov a rady od skúsenejších.