Program Slovenskej sporiteľne na podporu začínajúcich podnikateliek sa blíži ku koncu. Na siedmom stretnutí učastníčky postupne hodnotili svoj posun a podelili sa o vízie a pokroky v podnikaní. K tomu im dopomohli aj skúsenosti a know-how Ľuboša Saba.

Ľuboš Sabo z agentúry VISIBILITY na raňajkách rozprával o realite digitálneho marketingu na Slovensku. Začínajúcim podnikateľkám poradil, ako si majú naplánovať svoj online marketingový projekt, a naučil ich, čo je to nákupná cesta zákazníka a ako jej treba prispôsobiť marketingové aktivity. Prezradil tiež, koľko peňazí firmy vynakladajú na jednotlivé marketingové kanály, a že Slováci trávia online množstvo času, a to nie len mladí.

Účastníčky sa naučili identifikovať správne cieľové skupiny a vyberať pre ne vhodné marketingové kanály naprieč fázami nákupného cyklu. Ľ. Sabo im ukázal ako bude vyzerať budúcnosť online marketingu – nákupný proces zákazníka sa bude stále viac fragmentizovať, vďaka čomu budú môcť firmy presnejšie adresovať svoje marketingové aktivity.

Sériu stretnutí zavŕšia dve podujatia v Bratislave a Trnave. Venovať sa na nich budeme finančnému zdraviu začínajúcich podnikateliek a tomu, kde majú hľadať potenciálnych kupujúcich pre svoje produkty a služby. Účastníčky programu budú môcť vyhrať jeden z troch vlogov, ktoré o nich a ich podnikaní nakrútime v spolupráci s internetovým portálom StartItUp. Viac o súťaži sa dozviete na www.slsp.sk/podnikavezeny (prihlasovanie bolo uzavreté 30. septembra 2016).

Podujatie organizuje Slovenská sporiteľná v rámci Programu pre začínajúcich podnikateľov. Podporuje prostredníctvom neho ľudí, ktorí chcú rozbehnúť vlastné podnikanie. Okrem riešenia financovania umožňuje záujemcom získať kontakty na potenciálnych partnerov a rady od skúsenejších.