Štvrté raňajky pre účastníčky Programu pre začínajúce podnikateľky nadviazali na poznatky z predchádzajúcich ranných stretnutí v Bratislave a Trnave. Tento krát sa ženy venovali problematike silných stránok – ako ich identifikovať, rozvíjať a využiť nielen v prospech svojho podnikania.

Účastníčky raňajok sa dozvedeli, že by mali väčšinu svojej energie venovať rozvíjaniu vrodených talentov tak, aby z nich pridaním vedomostí a ich uplatňovaním v praxi vybudovali svoje silné stránky. Tie im potom pomôžu dodať čo najväčšiu hodnotu ich zákazníkom. Začínajúce podnikateľky dostali od lektora Ivana Košalku aj darček – nástroj Clifton StrengthsFinder® na identifikovanie talentov.

Ivan Košalko sa vo svojej prednáške venoval okrajovo aj slabým stránkam

Tie podľa neho síce nemožno ignorovať, ale nemali by sme sa snažiť zmeniť ich na silné stránky. Túto energiu by sme mohli podľa Ivana využiť na oveľa efektívnejší rozvoj vrodených silných stránok. Zároveň odporúča zamerať sa na jeden z piatich spôsobov, ako zamedziť tomu, aby naše slabé stránky negatívne ovplyvňovali náš život. Viac informácií nájdete na www.kosalko.com.

Ak chcú podnikateľky efektívne osloviť zákazníkov, mali by:

  • jasne identifikovať cieľové skupiny, pre ktoré sú ich produkty či služby určené,
  • vedieť precízne popísať hodnotu, ktorú im ponúkajú (musia presne vedieť, čo je na ich produkte či službe unikátne, respektíve výnimočné),
  • vedieť vysvetliť, prečo je práve ich firma pre nich tá správna voľba.

Ivan Košalko pôsobil vo vysokých manažérskych a štatutárnych pozíciách v Nemecku, Rakúsku, Švédsku, Slovensku, Číne, Thajsku a Brazílii. Dnes odovzdáva svoje znalosti a skúsenosti ako poradca so špecializáciou na tvorbu hodnoty a zároveň je prvým slovenským koučom rozvoja silných stránok certifikovaný Gallupom.

S raňajkami pokračujeme aj v nasledujúcich týždňoch v Bratislave a Trnave. Témou napríklad bude nákupná cesta klienta či finančné zdravie začínajúcich podnikateľov. Vybrané účastníčky budú môcť získať príležitosť stať sa jednou z troch výherkýň, s ktorými bude v spolupráci s internetovým portálom StartItUp natočený vlog o ich podnikaní. Viac o súťaži sa dozviete na www.slsp.sk/podnikavezeny (prihlasovanie bolo uzavreté 30. septembra 2016).

Podujatie organizuje Slovenská sporiteľná v rámci Programu pre začínajúcich podnikateľov. Podporuje prostredníctvom neho ľudí, ktorí chcú rozbehnúť vlastné podnikanie. Okrem riešenia financovania umožňuje záujemcom získať kontakty na potenciálnych partnerov a rady od skúsenejších.