Špeciálny program pre ženy – začínajúce podnikateľky

Slovenská sporiteľňa v spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne vyhlasuje súťaž určenú pre začínajúce podnikateľky.

Komu je súťaž určená

Do súťaže sa môžu prihlásiť začínajúce podnikateľky zo všetkých regiónov Slovenska, ktoré chcú začať podnikať alebo nedávno rozbehli svoje podnikanie a niečo im bráni v ďalšom rozvoji (kontakty, strach z presadenia sa na trhu, lokalita pôsobenia, nedostatok zákazníkov, financie, technické znalosti, legislatíva, potreba byť vedená ďalšími odborníkmi na rôzne témy a pod.). Vek podnikateľky ani oblasť podnikania nie sú limitované.

Prihlášky je možné posielať do 30.9.2016, po získaní stej prihlášky bude prihlasovanie uzavreté.

Podmienky účasti

Záujemkyne sa môžu zapojiť do súťaže vyplnením prihlášky a jej zaslaním na podnikavezeny@slsp.sk.

Zaslaním prihlášky záujemkyne vyjadrujú svoj súhlas so Štatútom súťaže.

Prihlášky sa budú posudzovať podľa týchto kritérií:

  • nápad, originalita, inovatívnosť a praktický rozmer
  • podnikateľský zámer
  • spôsob realizácie s dopadom na komunitu

Za každé posudzované kritérium môže súťažiaca získať body v rozpätí od 0 do 10 bodov. Maximálny počet získaných bodov je 30. Prihlášky budú posudzovať špecialisti zo Slovenskej sporiteľne. Podnikateľky, ktorých prihlášky získajú viac ako 22 bodov, získajú možnosť zapojiť sa do ďalších fáz súťaže. Tie, ktoré budú mať menej ako 22 bodov, nebudú môcť pokračovať v súťaži, avšak majú možnosť naďalej rozvíjať svoje nápady v spolupráci so špecialistami Programu pre začínajúcich podnikateľov Slovenskej sporiteľne.

Kalendár podujatí

Súťažiace, ktoré v prvej fáze získajú aspoň 22 bodov, sa budú môcť zúčastniť druhej fázy súťaže v mesiacoch október – november 2016. Pôjde o podnikateľské raňajky – podujatia, ktoré sa budú konať na týždennej báze, pričom témy a organizačné informácie sú uvedené v Kalendári podujatí. Súťažiace sa budú zúčastňovať podnikateľských raňajok na základe odporúčaní špecialistov a ich preferenčného výberu tém, ktoré zaznačia v prihláške. Podujatia sa budú konať striedavo v Bratislave, Trnave a Nitre.

Podnikateľské raňajky nie sú iba prednáškou, ale aj priestorom na vzájomné stretávanie sa, zoznamovanie sa, prezentovanie svojich podnikateľských nápadov, rozoberanie tém pod vedením odborníkov či podelenie sa o osobné skúsenosti s riešením rôznych situácií.

Účastnícky poplatok za účasť na pracovných raňajkách vo výške 3 eurá slúži na úhradu nákladov spojených s poskytnutím občerstvenia.

Od 1.11. do 30.11.2016 budú môcť súťažiace, ktoré sa aktívne zúčastnili aspoň 4 pracovných raňajok, absolvovať bezplatný 3-hodinový mentoring s vybraným mentorom, či už vo forme osobných stretnutí alebo online konzultácií. Zoznam mentorov bude uverejnený najneskôr v deň uzavretia prihlášok.

Záverečné stretnutie všetkých účastníčok, zástupcov organizátora a partnerských organizácií sa uskutoční 5. decembra. 2016 v Bratislave. Súťažiace na ňom zhodnotia, čo im účasť v súťaži priniesla z hľadiska rozvoja ich podnikateľského zámeru a zhodnotia osobný pokrok, ktorý zaznamenali. Na základe porady organizátorov s partnerskými organizáciami a mentormi budú vybraté 3 výherkyne, ktoré získajú možnosť natočiť vlog o svojom podnikaní a uverejniť  ho na portáloch, ktoré spravuje www.startitup.sk.

Témy, termíny a miesta konania podnikateľských raňajok

5. október

Ako aktivovať svoj potenciál a talenty a naštartovať ním svoje podnikanie

5.10.2016, Bratislava

Katka je autorka, trénerka, rečníčka a koučka. Od roku 2009 vedie organizáciu RealWoman, ktorá vytvára vzdelávaciu a transformačnú platformu pre ženy, aby žili svoje poslanie, boli vnútorne slobodné, naplnené a spokojné, aby mohli naplno používať svoj potenciál a talenty, a tým mali pozitívny vplyv na svet okolo nich.

Katarína Zacharová

Katarína Zacharová,
RealWoman

12. október

Ako sa zbaviť blokov v realizácii nápadov

12.10.2016, Trnava

Stanka je zakladateľka a srdce spoločnosti Šťastná žena, certifikovaný Terapeut Duše. Vedie semináre osobnostného rozvoja pre ženy, pomáha im v oblasti rozvíjania ženstva, materstva, vzťahov a hojnosti.

Stanislava Sobolová

Stanislava Sobolová,
Šťastná žena

19. október

Som vhodná na podnikanie? Ako spoznať samu seba, ako pochopiť iných a spoločne vytvoriť podnikanie, kde sa každý venuje tomu, čo ho baví a napĺňa

19.10.2016, Bratislava

Sukhi je britský biznis kouč a mentor roka 2011 a 2012, podnikateľ, stratég a filantrop. V roku 2015 priniesol na Slovensko Inspired Business Club. Ide o podpornú platformu pre podnikateľov, ktorí chcú rozširovať svoje podnikanie, podeliť sa o svoje skúsenosti a učiť sa jeden od druhého.

Sukhi Wahiwala

Sukhi Wahiwala,
SukhiWahiwala.com

26. október

Ako identifikovať, rozvíjať a využiť svoje silné stránky (nielen) v prospech svojho podnikania

26.10.2016, Nitra

Ivan pôsobil na vysokých manažérskych a štatutárnych pozíciách, na 3 kontinentoch (Nemecko, Rakúsko, Švédsko, Slovensko, Čína, Thajsko, Brazília). Dnes odovzdáva svoje znalosti a skúsenosti ako poradca so špecializáciou na tvorbu hodnoty a zároveň je prvým slovenským koučom rozvoja silných stránok, ktorý absolvoval tréning v Gallup International.

Ivan Košalko

Ivan Košalko,
Košalko Consulting

3. november

Obchodný zámer a podnikateľský plán, čo chcem reálne predávať – najvýznamnejšie riziká a lessons learned

3.11.2016, Bratislava

Milan je zodpovedný za oddelenie, ktoré sa špecializuje na firemné stratégie, rozvoj firemnej kultúry a HR, ako aj celoorganizačné zefektívnenie výkonnosti. Asistuje spoločnostiam definovať svoje strategické a obchodné smerovanie.

Milan Gajdoš

Milan Gajdoš,
KPMG na Slovensku

9. november

Cyklický time manažment

9.11.2016, Bratislava

Sofi je zakladateľka projektov Cyklická žena a Cesty vášně, lektorka cyklických a snových kurzov. Vo firmách učí cyklický time management, koučuje a konzultuje, a tiež organizuje „cyklické večierky“, určené pre ženy i mužov, na ktorých im odpovedá na otázky ohľadom ženskej cyklickosti.

Dana-Sofie Šlancarová

Dana-Sofie Šlancarová,
Cyklická žena

16. november

Nákupná cesta zákazníka na Slovensku a online marketingové kanály

16.11.2016, Bratislava

Ľuboš sa online marketingu venuje už od roku 2007, a za ten čas vystriedal viacero spoločností a pozícií. Ako projektový konzultant šíri svoje znalosti ďalej a má radosť, keď projekty vďaka online marketingu rastú a prosperujú.

Ľuboš Sabo

Ľuboš Sabo,
VISIBILITY

23. november

Ako overiť finančné zdravie vašej firmy

23.11.2016, Bratislava

Rasťo je bankár pre začínajúcich podnikateľov a neziskový sektor.

Rastislav Blažej

Rastislav Blažej,
Slovenská sporiteľňa

30. november

Kde všade už čakajú na vaše produkty a služby?

30.11.2016, Trnava

Martina sa venuje predovšetkým riadeniu projektov v oblasti vzdelávania a HR poradenstva, ako aj školeniam mäkkých zručností (soft skills). Je jednou zo zakladateľov komunity už vyše 17 000 podnikateľov na Slovensku, ktorí sa cez Facebook skupinu „Učíme sa podnikať“ vzdelávajú, pomáhajú si a networkujú.

Martina Vyskočová

Martina Vyskočová,
MVA – manažérska vzdelávacia akadémia

Podnikateľské raňajky v Bratislave, Trnave a Nitre koordinuje Marek Štrba z BiznisKlub.sk

Marek aktívne podporuje podnikateľské prostredie na Slovensku organizovaním biznis stretnutí. Okrem toho pomáha aj remeselníkom alebo začínajúcim podnikateľom v začiatkoch ich podnikateľskej cesty. Každý podnikateľ má svoj jedinečný príbeh, ktorý ho odlišuje a je jedinečným. Zmeňte myslenie, zmení sa vám život.

Marek Štrba

Marek Štrba,
BiznisKlub.sk

Čo môžem získať?

Žiadna začínajúca podnikateľka, ktorá sa súťaže zúčastní, neobíde naprázdno. Tie, ktoré v hodnotení svojich podnikateľských zámerov získajú aspoň 22 z 30 bodov, budú mať možnosť zúčastniť sa vzdelávania a mentoringu a tiež získať príležitosť stať sa jednou z troch výherkýň, s ktorými bude natočený vlog o ich podnikaní.

Tie, ktoré v hodnotení získajú menej ako 22 bodov, budú mať možnosť spolupracovať s vybraným špecialistom z Programu pre začínajúcich podnikateľov, ktorý realizuje Slovenská sporiteľňa. Túto starostlivosť poskytne Slovenská sporiteľňa zdarma.

Účastníčky súťaže si hradia cestovné náklady a tiež poplatok za účasť na podnikateľských raňajkách vo výške 3 eurá za podujatie.

Za nami sú reálne príbehy

Ponúkame malú ochutnávku príbehov troch žien – začínajúcich podnikateliek, ktoré aj vďaka programu pre začínajúcich podnikateľov získali podporu na rozbehnutie svojho podnikania.

Michaela Baumann

Michaela Baumann

kaviareň Felicita, Senica

Z rozvedenej ženy, ktorá zostala sama so synom a stará sa aj o svojho otca, sa stala začínajúca podnikateľka.

Vladimíra Rybanská

Vladimíra Rybanská

Bistro Úsvit, Bratislava

Po 10 ročných skúsenostiach v oblasti gastronómie sa rozhodla premeniť svoju vášeň na podnikanie. V septembri 2015 obohatila obedové menu bistra Úsvit v Bratislave o ponuku zdravej stravy. A to všetko popri tom, ako predáva orechy a sušené ovocie na svojom e-shope www.ascensio.sk.

Silvia Miháliková

Silvia Miháliková

DMS Potraviny, Ružindol

Využila svoje 12-ročné skúsenosti v maloobchode a s pomocou syna a manžela otvorila v Ružindole ďalšie potraviny. Verila svojmu snu, postupne ho realizovala, a to aj napriek prvotnému odmietnutiu financovania zo strany našej banky. Svojím entuziazmom nás presvedčila a získala finančnú podporu.