Úrokové prázdniny na nové podnikanie

Pre začínajúcich podnikateľov a neziskové organizácie sme pripravili špeciálne benefity

 • konzultácie, kredity, mediálny priestor, ceny či zľavy u viac ako 30 partnerov po celom Slovensku
 • bezúročné pôžičky do 10 000 eur na nové podnikanie na 12 mesiacov
 • dar do 5 000 eur na jeden nový biznis so spoločenským prínosom
 • prihlasovanie do 10. októbra 2018

Úrokové prázdniny na nové podnikanie

Pre začínajúcich podnikateľov a neziskové organizácie sme pripravili špeciálne benefity

 • konzultácie, kredity, mediálny priestor, ceny či zľavy u viac ako 30 partnerov po celom Slovensku
 • bezúročné pôžičky do 10 000 eur na nové podnikanie na 12 mesiacov
 • dar do 5 000 eur na jeden nový biznis so spoločenským prínosom
 • prihlasovanie do 10. októbra 2018

O súťaži

Slovenská sporiteľňa v spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne a partnermi pri príležitostí Európskeho týždňa malého a stredného podnikania realizujú v období od 10. septembra do 23. novembra 2018 súťaž s názvom:

Úrokové prázdniny na nové podnikanie

Cieľom iniciatívy je vyzdvihnúť a podporiť začínajúcich podnikateľov, ako aj neziskové organizácie, ktoré počas roka 2018 začali alebo plánujú začať nové podnikateľské aktivity, ktoré im zabezpečia pravidelný udržateľný príjem a umožnia vytváranie nových pracovných miest.

Tento cieľ chce Slovenská sporiteľňa v spolupráci s partnermi dosiahnuť poskytnutím:

 1. odbornej pomoci s rozbehom novej podnikateľskej aktivity (inšpirácia, usmernenie, právne poradenstvo, finančné plánovanie príjmov a výdavkov, overovanie faktov a informácií, či nový nápad vie záujemcu uživiť a zabezpečiť mu pravidelný a udržateľný príjem a pod.),
 2. administratívnej pomoci so zakladaním firiem a organizácií a zriadením bezplatného podnikateľského účtu na prvý rok podnikania,
 3. finančnej pomoci formou bezúročných úverov a finančného daru na rozbeh a rýchlejší štart podnikania,
 4. mediálneho priestoru, konzultácií, cien či zliav u viac ako 30 partnerov po celom Slovensku.

Komu je súťaž určená

Súťaž je určená pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby so sídlom na Slovensku, ktoré počas roka 2018 začali alebo plánujú rozbehnúť novú podnikateľskú činnosť na Slovensku, z ktorej im plynie alebo začne plynúť relevantný pravidelný a udržateľný príjem.

Do súťaže sa môžu zapojiť existujúci aj budúci podnikatelia, ako aj organizácie, konkrétne:

 • fyzické osoby – podnikatelia, napr. živnostníci, SZČO, osoby, ktoré pôsobia v slobodných povolaniach, napr. notári, architekti, alebo podnikajú na základe autorského zákona, samostatne hospodáriaci roľníci, športovci či športoví odborníci,
 • právnické osoby, napr. spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditné spoločnosti, jednoduché spoločnosti na akcie, občianske združenia, neziskové organizácie, subjekty sociálnej ekonomiky,
 • súťaž je otvorená aj jednotlivcom, napr. zamestnaným ľuďom, študentom, osobám na rodičovskej dovolenke, nezamestnaným, ako aj neformálnym skupinám, napr. študentským JA firmám alebo cvičným firmám, ktoré po overení svojho biznis plánu so špecialistami Slovenskej sporiteľne najneskôr 1. 1. 2019 začnú oficiálne podnikať buď ako fyzická osoba podnikateľ alebo ako právnická osoba. V čase vyhlásenia víťaza hlavnej ceny – daru ako aj úspešných uchádzačov, ktorí získajú bezúročný úver na nové podnikanie, musí byť podaná žiadosť účastníka súťaže o zápis do príslušného registra.

Jedna osoba môže byť zapojená do súťaže len jeden krát bez ohľadu na to, či ide o jednotlivca, fyzickú osobu podnikateľa alebo majiteľa či štatutára právnickej osoby.

Súťažiaci môžu pôsobiť v rôznych oblastiach, napríklad v gastronómii, doprave, maloobchode či veľkoobchode, výrobe, stavebníctve, obchode, v oblasti voľného času, športu alebo zábavy. Môžu tiež podnikať prostredníctvom e-shopu, v strojárstve, informačných a komunikačných technológiách, ale napríklad aj v zdravotníctve, vo vzdelávaní či v sociálnej oblasti.

Prostredníctvom súťaže nie je možné podporiť podnikateľské aktivity zamerané na výrobu alebo obchodovanie so zbraňami, hazardný priemysel, lízingové ani iné úverové spoločnosti.

Dôležité termíny a prihlasovanie

 • Prihlasovanie do súťaže s biznis plánom online alebo e-mailom na podnikam@slsp.sk od 10. septembra 2018 do 10. októbra 2018.1
 • Konzultácie k biznis plánu so špecialistami banky a obhájenie biznis plánu v Slovenskej sporiteľni do 10. novembra 2018.
 • Nominovanie účastníkov súťaže na udelenie cien Slovenskej sporiteľne, Nadácie Slovenskej sporiteľne a partnerov súťaže, spracovávanie žiadostí o bezúročné úvery a ich schvaľovanie priebežne do 16. novembra 2018.
 • Využívanie konzultácií, mediálneho priestoru, cien, zliav a iných benefitov od partnerov účastníkmi súťaže priebežne do 23. novembra 2018.
 • Podpis zmlúv priebežne, najneskôr do 15. decembra 2018.
 • Čerpanie úverov priebežne, najneskôr do 30. marca 2019.

Vyhlásenie hlavnej finančnej ceny prebehne do 23. novembra 2018 v rámci Európskeho týždňa malého a stredného podnikania online na webstránke www.zacinamepodnikat.sk a www.slsp.sk.

1 Začínajúci podnikatelia a neziskové organizácie, ktoré nespĺňajú podmienky súťaže, nedodržia jej termíny, avšak potrebujú pomoc s rozbehnutím podnikania, môžu žiadať o financovanie v Slovenskej sporiteľni aj pred či po tomto termíne, avšak strácajú nárok na rôzne ceny a benefity, ktoré môžu získať v rámci tejto súťaže. Viac informácií o tom, ako systematicky podporujeme začínajúcich podnikateľov, sa dozviete na www.zacinamepodnikat.sk.

Ceny a benefity

Účastníci súťaže od Slovenskej sporiteľne, Nadácie Slovenskej sporiteľne, ako aj od viac ako 30 partnerov po celom Slovensku získať rôzne ceny a benefity. Tie slúžia ako pomoc s rozbehnutím alebo s rýchlejším štartom podnikania účastníkov zapojených do súťaže.

Hlavná finančná cena:

Jeden víťaz súťaže po obhájení svojho biznis plánu získa finančný dar od Nadácie Slovenskej sporiteľne do výšky 5 000 eur na konkrétny účel spojený s rozbehnutím alebo rýchlejším štartom podnikania. Účel daru bude vopred špecifikovaný v biznis pláne, ako aj prekonzultovaný so špecialistom banky s cieľom overiť životaschopnosť a preukázateľný spoločenský prínos podnikateľského zámeru súťažiaceho.

Ďalšie finančné ceny:

Súťažiaci, ktorí obhája svoj biznis plán a splnia podmienky Slovenskej sporiteľne, môžu navyše získať aj bezúročný úver2 na 12 mesiacov až do výšky 10 000 eur3 na konkrétny účel spojený s rozbehnutím alebo rýchlejším štartom podnikania. Účel úveru bude vopred špecifikovaný v biznis pláne, ako aj prekonzultovaný so špecialistom banky s cieľom overiť životaschopnosť nového podnikateľského zámeru súťažiaceho.

Počas obdobia 12 mesiacov od prvého čerpania úveru sa požičaná suma neúročí. Podnikatelia a organizácie platia len poplatky (poskytnutie úveru 100 eur, vedenie úverového účtu 6,90 eura mesačne). Istinu môžu splácať postupne od prvého mesiaca čerpania úveru, prípadne využiť až 6-mesačný odklad. V prípade, že po uplynutí bezúročného obdobia nebude podnikateľ môcť úver banke vrátiť, môže postupne splácať ako štandardný úver najviac 5 rokov s úrokovou sadzbou najviac 5,9 % ročne.

Ďalšie ceny od Slovenskej sporiteľne a partnerov

Pre všetkých súťažiacich:

 • zdarma konzultácia k biznis plánu a finančnému plánovaniu od Slovenskej sporiteľne pre všetkých súťažiacich od špecialistov z Programu pre začínajúcich podnikateľovProgramu pre neziskové organizácie,
 • online založenie firmy (živnosť, s.r.o.) alebo občianskeho združenia cez Firmáreň.sk so zľavou 50 %,
 • prémiový balík na dva mesiace v SuperFaktúre v hodnote 39 € zadarmo po 30 dňoch bezplatného testovania,
 • Business účet od Slovenskej sporiteľne na prvý rok podnikania grátis.

Pre vybraných súťažiacich:

Vzdelávanie, mentoring, koučing, konzultácie:

 • v oblasti podnikania, marketingu a/alebo práva v spolupráci s Národným podnikateľskom centrom Slovak Business Agency,
 • na podnikateľské témy (marketing, účtovníctvo, prístup k európskym financiám) v rozsahu 3 x 4 hod. v spolupráci s Regionálnym poradenským a informačným centrom Prešov telefonicky, e-mailom alebo osobne v Prešove,
 • právne poradenstvo pri rozbehu podnikania v rozsahu 5 hodín v spolupráci s advokátskou kanceláriou Highgate Law & Tax,
 • ohľadom právnych foriem podnikania a čo vás čaká po založení firmy v spolupráci s Firmáreň.sk,
 • v oblasti on-line podnikania v rozsahu 3 x 2 hod. v spolupráci s Michalom Králom z www.pricemaniaacademy.sk,
 • spojené so zamestnaním prvého zamestnanca vrátane platovej analýzy a kalkulácie výšky jeho platu, napísania a zverejnenia inzerátu na portáli www.profesia.sk zdarma pre 3 osoby od Profesia.sk,
 • o možnostiach spojiť podnikateľský zámer s realizáciou crowdfundingovej kampane a o formách, výhodách a nevýhodách crowdfundingu v spolupráci s Creative Industry Forum,
 • mladým podnikateľom na začiatku podnikania v rozsahu 2 x 3 hod. online alebo osobne v Trstenej v spolupráci s V.I.A.C. – Inštitút na podporu a rozvoj mládeže,
 • v oblasti marketingu, sociálnych sietí a manažmentu v rozsahu 5 hodín online alebo osobne v Banskej Bystrici v spolupráci s LINK CoWorking Banská Bystrica,
 • na vybrané témy v rámci zhodnotenia potenciálu produktu, prieskumu trhu či pozicioningu pre projekty spojené s ručnou výrobou v rozsahu 3 x 2 hod. online alebo osobne v Bratislave v spolupráci s www.handmadepodnikanie.sk,
 • na vybraný enviroprojekt a/alebo projektový manažment v rozsahu 2 hodín online alebo osobne v Bratislave alebo Zaježovej v spolupráci s Centrom environmentálnej a etickej výchovy Živica  (www.zivica.sk, www.zelenaskola.sk),
 • v oblasti ochrany a riadenia práv duševného vlastníctva v rozsahu 10 hodín online alebo osobne v Žiline v spolupráci s Centrom pre transfer technológií UVP UNIZA a UNIZA Technology incubator, s.r.o.,
 • v oblasti copywritingu, obsahového marketingu a správy Facebook fan page v rozsahu 3 x 3 hod. v spolupráci s Danielou Mudrákovou z portálu www.danielinopero.sk a  portálom www.akcnezeny.sk,
 • k možnostiam ochrany duševného vlastníctva firmy a vyhľadanie možnosti zapojenia sa do projektov medzinárodnej spolupráce našité presne na potreby daného podniku v rozsahu 3 x 10 hod. v Bratislave alebo telefonicky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR,
 • ohľadom marketingu pri rozbehu podnikania v rozsahu 10 hodín v spolupráci s reklamnou agentúrou Zaraguza,
 • v oblasti marketingovej stratégie, Google Ads a Google Marketing Platform v rozsahu 3 x 4 hod. online alebo osobne v Bratislave v spolupráci s Grow with Google,
 • v jednej z týchto oblastí (plánovanie a rozbeh startupu, marketing, web a online reklama, využitie fondov Európskej únie) v rozsahu 6 hodín osobne v Prešove v spolupráci s coworkingom Eastcubator Prešov.

Priestory:

 • bezplatný ročný nájom jedného pracovného miesta v Búdka22 v Bratislave od Green Foundation pre vybraný projekt v oblasti sociálnej ekonomiky,
 • bezplatný ročný nájom jedného pracovného miesta a 10 hodín užívania zasadacích miestností v Campus Cowork v Bratislave počas roka na vybraný projekt v oblasti e-commerce, umelej inteligencie, IT alebo zdravotníctva od Campus Cowork,
 • zľava 40 % na 3-mesačný nájom v Regionálnom poradenskom a informačnom centre Prešov s možnosťou predĺženia a využitia ďalších podporných služieb centra (kancelária, zasadačky, parkovacie miesto, internet, energie, spracovanie účtovníctva, administratívne služby, 50 % zľava na propagáciu firmy prostredníctvom newslettra).    

Podujatia a prezentácie:

Večera a profesionálne fotografovanie:

 • jeden business obed s vybraným EY Podnikateľom roka v spolupráci s JCI Slovensko, ktorý na základe vlastných skúseností poskytne rady pri začatí podnikania,
 • profesionálne biznis fotografie od portálu www.akcnezeny.sk s poradenstvom od stylistu, make-up artistu a kaderníka v Bratislave alebo v Košiciach.

Kredit:

 • kredit vo výške 75 EUR pre dvoch účastníkov od portálu www.jaspravim.sk na nákup služieb na portáli Jaspravim.sk,
 • kredit vo výške 100 eur pre troch účastníkov od portálu www.pricemania.sk na prezentáciu svojho e-shopu na www.pricemania.sk,
 • príspevok do 1 000 eur na realizáciu crowdfundingovej kampane od Creative Industry Forum do konca roka 2018 pri splnení podmienok z projektu CROWD FUND PORT financovaného z programu Interreg Central Europe, ako aj možnosť prezentovať úspešnú crowdfundingovú kampaň na evente o crowdfundingu v máji 2019 v Bratislave realizovanú v rámci medzinárodného projektu CROWD FUND PORT financovaného z programu Interreg Central Europe,
 • zľava 30 %, maximálne vo výške 200 € od Eastubator Prešov na prevod modelu do virtuálnej reality alebo vytvorenia 3D 360° virtuálnej prehliadky konkrétneho priestoru pre 5 záujemcov.

Mediálny priestor:

 • mediálny priestor na zviditeľnenie vybraných podnikateľských príbehov vo vybraných médiách, ako aj na ďalších pridružených sociálnych sieťach:

2 Žiadosti od jednotlivcov alebo neformálnych skupín, ktoré ešte nemajú pridelené IČO, môžu byť taktiež prekonzultované, avšak v ich prípade uchádzač získa len predbežné stanovisko banky k financovaniu. Definitívne stanovisko získa až po riadnom založení firmy/organizácie a splnení podmienok banky.

3 Začínajúci podnikatelia a neziskové organizácie môžu žiadať aj vyššiu sumu na svoje nové podnikanie, avšak výška úveru prekračujúca sumu 10 000 eur sa bude riadiť štandardnými úverovými podmienkami banky.

Kritériá hodnotenia

Biznis plány súťažiacich budú posudzovať špecialisti banky, ktorí pracujú so začínajúcimi podnikateľmi a neziskovými organizáciami. Na základe ich odporúčania:

 • rozhodne banka o schválení úveru po splnení podmienok,
 • vyberie víťaza hlavnej finančnej ceny – daru Nadácia Slovenskej sporiteľne v spolupráci so Slovenskou sporiteľňou a vybranými partnermi zapojenými do súťaže,
 • budú vybraným súťažiacim sprostredkované vybrané ceny a benefity od partnerov zapojených do tejto súťaže.

Posudzované budú:

 1. osobnosť, integrita, skúsenosti podnikateľa a jeho tímu, pripravenosť a informovanosť o administratívnych a legislatívnych podmienkach súvisiacich s podnikaním, doteraz podniknuté kroky a jasný akčný plán/časový harmonogram,
 2. biznis model, špecifickosť produktu/služby a transparentnosť štruktúr a procesov,
 3. popis klientov, objednávok a zákaziek a výsledky testovania nového podnikania,
 4. marketing a zviditeľnenie podnikania, efektívnosť využitia marketingových nástrojov,
 5. celkové, doterajšie a plánované investície, účel financovania/využitia daru a prínos plánovanej investície/daru s ohľadom na štart alebo rýchlejší rozbeh nového podnikania,
 6. udržateľnosť podnikateľských a osobných financií – (plánované) príjmy z podnikania a s tým spojené výdavky v kontexte komplexného cash flow firmy, cenotvorba, osobné financie hlavných zainteresovaných osôb zapojených v podnikaní uchádzača (príjmy a výdavky),
 7. riziká a ako ich bude podnikateľ riešiť, vrátane plánu B,
 8. spoločenský prínos projektu (napríklad počet a udržateľnosť pracovných miest vytvorených novým podnikaním, zamestnávanie znevýhodnených skupín obyvateľstva, ekologický rozmer či spoločenský presah).

Partneri

Ako a prečo to robíme

Mnohí ľudia, firmy a organizácie mávajú skvelé nápady na podnikanie, no nevedia si nájsť čas na ich realizáciu, majú strach, či ich tie nápady uživia alebo nemajú financie potrebné na pretavenie myšlienok do reálneho podnikania.

80 % podnikateľov neprežije tretí rok podnikania kvôli nezvládnutému cash flow, manažmentu a chýbajúcej validácii podnikateľského zámeru.

Slovenská sporiteľňa v rámci programu sociálneho bankovníctva s názvom Krok za krokom už od roku 2015 systematicky podporuje začínajúcich podnikateľov a neziskové organizácie.

Okrem financií šitých na mieru (úver, lízing) im poskytuje možnosť bezplatne konzultovať svoj biznis plán so špecialistami banky a zistiť, či im z (plánovaného) podnikania zostane aj na súkromný život aj na splátky úveru či lízingu.

Zámerom banky je predlžiť životnosť projektov začínajúcich podnikateľov a prispieť k tvorbe príležitostí a pracovných miest pre nich a pre ďalších ľudí, vrátane tých, ktorí častokrát majú problém sa zamestnať alebo inak sa uplatniť v spoločnosti.

Viac informácií o programe, ako aj príbehy klientov, ktorí svoje podnikanie začali so Slovenskou sporiteľňou, nájdete na www.zacinamepodnikat.sk.

Kontakt

Máte otázky ohľadom súťaže alebo si nie ste istý/á, či spĺňate podmienky účasti?

Prípadne sa chcete partnersky zapojiť do súťaže a podporiť začínajúcich podnikateľov poskytnutím ďalších benefitov a cien (napríklad mediálny priestor, konzultáciu alebo poradenstvo)?

Budeme radi, ak nám napíšete na podnikam@slsp.sk.

Powered by: Slovenská sporiteľňa

Program pre začínajúcich podnikateľov a podnikateľky & Program pre neziskové organizácie

www.zacinamepodnikat.sk

Pridajte sa k nám na
Krok za krokom
EEPA National Winner 2016. European Commission.
×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť