Zubní lekári a elektronické zdravotníctvo

ZDROJ: Článok a infografika je z webu ezdravotnictvo.sk.

Od 1. januára 2018 sú zubní lekári, tak ako všetci zdravotnícki pracovníci, povinní pripojiť sa do systému ezdravie. Pomôže pri tom webstránka ezdravotníctvo.sk, ktorá obsahuje potrebné informácie, formuláre aj návody, ako ich vyplniť.

Najskôr musí každý registrovaný zdravotník požiadať Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka (ePZP). Žiadosť za neho nemôže podať nikto iný, každý teda žiada o ePZP sám za seba.

Pre zapojenie do systému ezdravie treba:

  1. Požiadať o vydanie ePZP karty a čítačky.
  2. Overiť si, či má váš dodávateľ informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (ďalej len IS PZS) certifikovaný softvér, ktorý prešiel overením zhody.
  3. Kontaktovať dodávateľa IS PZS so žiadosťou o inštaláciu aktualizovaného softvéru.
  4. Zabezpečiť nahlásenie/preverenie pracovno-právnych vzťahov v rámci PZS.
  5. Zabezpečiť školenie zdravotníckych pracovníkov v rámci PZS.
  6. Splniť podmienky stanovené jednotlivými zdravotnými poisťovňami (systémy na elektronickú preskripciu a dispenzáciu sa stali integrálnou súčasťou domény erecept systému ezdravie).

 

Skontrolujte si doklady a údaje v registri

Pozor, ešte pred podaním žiadosti si skontrolujte všetky údaje, ktoré ste nahlasovali pri registrácii do príslušnej zdravotníckej komory, v našom prípade do Slovenskej komory zubných lekárov (ďalej len SKZL). Musia doslova „do bodky a čiarky“ súhlasiť s vaším dokladom totožnosti.

Ak v registri chýba čo len dĺžeň, mäkčeň či nejaké písmenko (či lekárky, ktoré používajú na dokladoch formu priezviska bez -ová a v registri majú zapísané inak), národné centrum ePZP nevydá. O ePZP môžete požiadať osobne na NCZI, poštou (váš podpis musí byť overený) alebo cez portál slovensko.sk, ak máte overený elektronický podpis.

Žiadosť o e-preukaz mali všetci registrovaní zdravotníci (teda aj zubní lekári, zubné zdravotné sestry a asistenti atď.) podať najneskôr do 31. októbra 2017. NCZI však prijíma žiadosti aj po tomto dátume. Sú to napríklad žiadosti tých, čo zabudli alebo si z iného dôvodu povinnosť nesplnili, ale aj čerství absolventi a lekári, ktorí sa do registra prihlasovali neskôr.

Koľko žiadostí poslať a čo ešte skontrolovať

Dôležité je vedieť, že zdravotníci registrovaní vo viacerých komorách potrebujú ePZP na každú registráciu, preto aj na každú posielajú žiadosť o jeho vydanie. Ak ste však napríklad zamestnancom nemocnice a máte aj súkromnú prax, ale v rovnakom zdravotníckom odbore, posielate iba jednu žiadosť. Po spracovaní žiadosti dostane zdravotnícky pracovník ePZP a čítačku, PIN k preukazu mu doručia v samostatnej zásielke.

Nezabudnite si porovnať povolenia na výkon činnosti, kódy ÚDZS a pracovno-právne vzťahy, ktoré máte nahlásené v NCZI, so skutočnými údajmi. Poskytovateľ, fyzická aj právnická osoba, musí skontrolovať, či má platné povolenia od príslušného VÚC a platný kód PZS, ktorý mu vydal Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Potom do štatistík NCZI nahlásite všetky pracovno-právne vzťahy a ich zmeny či úpravy (tým sa kontroluje priradenie zdravotníckeho pracovníka ku kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti).

Aktualizácia informačného systému

Skontrolujte si, či váš dodávateľ informačného systému, ktorý používate pri vedení ambulancie, ponúka aktualizáciu na pripojenie sa do ezdravia. Na vlastné náklady si treba zabezpečiť inštaláciu aktualizovaného informačného systému PZS a inštaláciu čítačky ePZP. Zoznam certifikovaných dodávateľov nájdete na tomto odkaze.

Takisto treba nainštalovať čítačku, ktorú ste dostali spolu s preukazom. Postup pre inštaláciu čítačky NCZI zverejnilo na tomto odkaze. Po autentifikácii preukazu cez Samoobslužný portál zadajte bezpečnostné otázky k ePZP.

Cez bezpečnostné otázky si v prípade potreby dokážete vyriešiť zablokovanie ePZP. Pomôžu vám nanovo autentifikovať preukaz, ak sa vám zablokuje, keď napríklad omylom 5-krát po sebe zadáte nesprávny PIN. Alebo si naopak ePZP sám zablokujete, ak ho stratíte, ukradnú vám ho a podobne a tým predídete jeho zneužitiu. Preukaz musíte dať zablokovať, aj keď je poškodený alebo zničený.

Ak si bezpečnostné otázky nenastavíte, nemôžete si sám ePZP odblokovať či zablokovať cez Samoobslužný portál, ale musíte osobne navštíviť pobočku NCZI v Bratislave. Pri strate, odcudzení alebo poškodení ePZP odporúčame vždy zavolať Call Centrum NCZI. Tam vám overia, či ste si preukaz naozaj zablokovali a ak nie, zablokujú ho a poskytnú informácie, čo robiť ďalej.

Systém ezdravie obsahuje aj modul erecept (elektronický predpis a výdaj lieku). Ak sa naň chcete pripojiť, musíte si aktivovať riešenie zdravotnej poisťovne, s ktorou máte zmluvu. Poisťovňu požiadajte o aktiváciu konkrétneho riešenia (Bezpečné lieky online Dôvera ZP, eRecept VšZP a erecept UNION ZP), ktoré je súčasťou systému ezdravie pre predpis a výdaj lieku a zdravotnej pomôcky.

Pre začínajúcich zubných lekárov sme pripravili špeciálnu sekciu s ďalšími tipmi a radami ako otvoriť novú zubnú prax či odkúpiť zabehnutú ambulanciu, odkiaľ na to vziať až 100 000 eur, aj keď s podnikaním ešte len začínate. Viac na www.zacinamepodnikat.sk