Ako sa vysporiadať so zmenami, ktoré priniesla korona

Koronavírus so sebou priniesol rôzne zmeny, ktoré majú isto dopad aj na vaše podnikanie. Keďže vieme, že mnohí  z vás hľadajú opatrenia, ktoré vám pomôžu prekonať karanténne obdobie a dovolia  v podnikaní pokračovať ďalej, radi by sme vám priniesli informácie, ktoré by vám v tom mohli pomôcť. Pripravili sme sériu krátkych článkov k aktuálnym otázkam tak, aby boli využiteľné pre všetkých, preto prosíme o pochopenie, ak tam nájdete otázky, ktoré sa možno niektorých z vás netýkajú. V každom prípade dúfame, že si tam každý z vás nájde využiteľné informácie. Možno aj otázka, ktorá sa vás zdanlivo netýka, pomôže, aby ste videli svoju situáciu z iného uhla pohľadu a našli  si vlastné vyhovujúce riešenia.

Uvedomujeme si, že situácia každej z vašich firiem je jedinečná – máte iný spôsob fungovania, financovania, štruktúry. Avšak bez ohľadu na to, či v čase krízy alebo nie, každý podnik existuje vo svete, ktorý by sa dal zobraziť takto:

Štát a spoločnosť

Štát a spoločnosť určujú legislatívne, ale aj morálne, pravidlá platné nielen pre vaše podnikanie.

Dnešná doba si vyžaduje, aby štát rýchlo reagoval a tvoril a prispôsoboval legislatívu aktuálnej situácii. Nemáme ambíciu poskytnúť vám sumár všetkých aktuálnych zmien, pretože to je v podstate nemožné. Pokladáme za užitočnejšie podeliť sa s vami o zdroje informácií, kde môžete sledovať, čo vás zaujíma. V čase, keď obmedzujeme vzájomný osobný kontakt, odporúčame využívať informácie poskytované cez internet či vo forme rôznych webinárov, vlogov či blogov, a tiež stránky ministerstiev, daňových úradov, obchodných komôr, záujmových združení či zväzov, napr.:

Ak uprednostňujete skôr výklad od odborníka, staňte sa členom obchodných komôr, asociácií či zväzov, ktoré dnes pre svojich členov organizujú často bezplatné poradenstvo či už formou webináru alebo analýz, ktoré dostanete priamo do mailu. Členstvo je často bezplatné alebo spoplatnené prijateľnými poplatkami.

Rovnako zaujímavé môže byť pre vás členstvo – v komore, či asociácii aj z inej oblasti, než v ktorej pôsobíte. Na jednej strane všetci riešime rovnaké problémy, ale pokiaľ to bude komora či zväz aktívny v oblasti, kde máte zákazníkov či dodávateľov, môžete sa dozvedieť aj o tom, čo trápi práve túto špecifickú skupinu. Takéto informácie môžu byť pre vás cenným zdrojom inšpirácie pre ďalšie fungovanie vašej firmy.

Radi by sme vašu pozornosť upriamili aj na podcasty – zvukové záznamy dostupné online, ktoré si môžete stiahnuť a následne kedykoľvek vypočuť. Podcasty sa stali súčasťou niektorých internetových periodík a venujú sa rôznym aktuálnym témam. Podcasty sú súčasťou aj niektorých špecializovaných webov na podnikanie ako napríklad:

Ak na sledovanie všetkých týchto mediálnych kanálov nemáte čas, chuť či technické vybavenie, skúste nájsť vo svojom okolí ľudí, ktorí to budú robiť za vás a viete sa na nich spoľahnúť. Môže to byť váš účtovník, daňový poradca, právnik, blízky človek, ktorého to bude baviť a dokáže vám zhrnúť podstatné informácie či nájsť odpovede na vaše konkrétne otázky.

Pred tým, ako sa pustíte do podnikania alebo vyčleníte peniaze na jeho rýchlejší rozbeh, nezabudnite sa na to dobre pripraviť. Vzorový biznis plán, ktorým vás Slovenská sporiteľňa usmerní nielen v tom, ako pripraviť finančný plán, ale aj ako získať financie na rozbeh, si stiahnete na www.zacinamepodnikat.sk.