Poľnohospodárstvo je životný štýl, ale bez peňazí nefunguje

Financie sú existenčné pre začínajúcich farmárov, ale aj pre veľkých podnikateľov v agrosektore. Kapitál potrebujú na kúpu pôdy, poľnohospodárskej techniky, zvierat a obilnín či na prevádzkové náklady.

Článok bol zverejnený v Agromagazíne č. 9/2017