Poľnohospodárstvo je životný štýl, ale bez peňazí nefunguje