Ako určiť plat či odmenu pre zdravotnú sestru, lekára alebo zubárku

Chcete zistiť, koľko by mali vo vašej ambulancii zarábať lekárka, zubár, zdravotná sestra či administratívny pracovník? Prečítajte si, čo všetko vplýva na plat zdravotníkov a s čím ďalším musíte rátať pri zamestnávaní.

Zamestnanci dostávajú za odvedenú prácu od zamestnávateľa mzdu. Ak pracujete na dohodu, ide o odmenu.

Lekárky a lekári môžu svoje povolanie vykonávať ako zamestnanci alebo v postavení poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (s. r. o. alebo SZČO), teda na základe povolenia alebo licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe.

Pracovnoprávny, teda zamestnanecký vzťah vzniká buď uzatvorením pracovnej zmluvy, alebo niektorej z foriem dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru – dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti.

Všetky dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s lekármi a zdravotnými pracovníkmi možno uzatvoriť najviac na 12 mesiacov. Po ich skončení však môžu obe strany spolu uzatvoriť novú dohodu. Pri práci na dohodu o pracovnej činnosti môže dohodár odrobiť maximálne 10 hodín za týždeň. Pri dohode o vykonaní práce je obmedzenie stanovené na maximálne 350 hodín za kalendárny rok.

Plat lekára a zdravotného pracovníka

Žiadny zákon ani iný predpis neurčujú maximálnu výšku platu lekára či lekárky v postavení zamestnanca. Ak ste zamestnaný alebo zamestnaná vo vlastnej súkromnej ambulancii, hornú hranicu vášho platu limituje len obrat spoločnosti a záväzky, ktoré musíte plniť.

Minimálnu hranicu mzdy určuje Zákonník práce (§ 120 ods. 4). Ak nemá zamestnávateľ odmeňovanie upravené v kolektívnej zmluve, má lekár ako zamestnanec nárok minimálne na mzdu za 5. stupeň náročnosti práce s koeficientom 1,8 (týmto koeficientom sa násobí suma minimálnej mzdy). Minimálna mzda sa však každý rok mení, odporúčame preto mzdovú agendu prekonzultovať s vaším účtovníkom alebo ekonómom.

Od 1. januára 2024 platia tieto minimálne mesačné mzdy podľa stupňa náročnosti:

Minimálne mzdové nároky podľa stupňov náročnosti neplatia pre práce vykonávané mimo pracovného pomeru, teda pre dohodárov. Na nich sa vzťahuje iba základná minimálna mzda, ktorá v roku 2024 predstavuje 4,310 eura za hodinu alebo 750 eur mesačne. 

Viac informácií o minimálnych mzdách platných v aktuálnom roku nájdete na stránkach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Koľko vyčleniť na mzdy vo finančnom pláne

Mzdy lekárov a zdravotníckych pracovníkov sa líšia, obvykle sú vyššie vo väčších mestách a nižšie v menších obciach. Ak budete mať v pracovnej zmluve uvedené, že hrubá mzda vás alebo vášho zamestnanca predstavuje 1 500 eur mesačne, myslite na to, že reálne zamestnanec dostane čistú mzdu okolo 1 000 eur, zvyšok pôjde na dane a odvody. Navyše, ako zamestnávateľ potrebujete počítať s dodatočnými 500 eurami na odvody, keďže celková cena práce alebo superhrubá mzda pri 1 500-eurovej hrubej mzde predstavuje viac ako 2 000 eur.

Ak chcete vyplatiť  čistú mzdu 2000 eur sebe a 1000 eur vašej sestričke, vo finančnom pláne by ste mali počítať s približne 4900 eurami mesačne a pripočítať k nim náklady na vedenie mzdovej agendy.

Pri plánovanom zvýšení minimálnych miezd zdravotných sestier v nemocniciach sa môžu radikálne zmeniť aj náklady na mzdu zdravotnej sestry či brata. Aby ste dokázali získať a udržať sestričky či zdravotných bratov v ambulancii, musíte im vedieť ponúknuť konkurencieschopný plat aj na úkor toho, že na začiatku podnikania príjem lekára môže byť naozaj na úrovni minimálnej mzdy a často nižší ako plat sestry či zdravotného brata.

Na výpočet čistej a superhrubej mzdy môžete využiť online kalkulačku.

Výplata na ruku? Určite nie!

Na začiatku treba jasne napísať, že zamestnávateľ, ktorý vypláca celú mzdu alebo jej časť svojim zamestnanom na ruku, sa dopúšťa trestného činu krátenia dane a poistného. Zákon porušuje aj zamestnanec, pretože má nezdanené príjmy.

Okrem toho, ak dáva zamestnávateľ výplatu alebo jej časť načierno, nemôže si o tieto náklady znižovať základ dane.

Zamestnanec si tiež musí uvedomiť, že ak berie časť výplaty či odmeny načierno, ovplyvňuje to napríklad výšku nemocenského príspevku, úrazového príplatku aj sociálnych dávok ako materská či rodičovská dovolenka alebo príspevok v nezamestnanosti. Ovplyvňuje to aj výšku dôchodku, a to starobného, invalidného, prípadne aj vdovského alebo sirotského.

Zamestnanec pri takomto spôsobe vyplácania mzdy môže mať reálne problémy aj so získaním hypotéky či spotrebného úveru. Banka si totiž výšku mzdy overuje v Sociálnej poisťovni alebo – ak ste SZČO alebo s. r. o. – podľa už podaného daňového priznania. Takémuto zamestnancovi sa môže stať, že banka mu schváli veľmi nízky úver alebo mu ho neschváli vôbec.

Povinné oznamovanie voľných pracovných miest

Ak plánujete zamestnať na pracovnú zmluvu lekárov, lekárky, zdravotné sestry alebo bratov, ako zamestnávateľ máte povinnosť nahlásiť každé voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku na úrade práce, v ktorého územnom obvode sa pracovné miesto nachádza:

  • bezplatne prostredníctvom online portálu Služby zamestnanosti
  • osobne, telefonicky či poštou na miestne príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVAR) alebo prostredníctvom zamestnancov úradov – agentov pre pracovné miesta,
  • elektronicky, vyplnením tlačiva „nahláška voľných pracovných miest“,
  • online prostredníctvom komerčných portálov, ktoré majú dohodu s ÚPSVAR a ktoré môžete poveriť touto oznamovacou povinnosťou (v roku 2024 ide o worki.skprofesia.sk a kariera.sk). Ide o platenú službu.

Ak zamestnávateľ nahlasuje voľné pracovné miesto vhodné aj pre štátneho príslušníka tretej krajiny, môže využiť len portál Služby zamestnanosti alebo nahlasovať miesta na ÚPSVAR osobne, telefonicky, poštou či elektronicky.

Viac informácií o nahlasovacej povinnosti, vrátane portálov, ktoré majú v danom roku dohodu s ÚPSVAR, sa dočítate na webovej stránke úradu

Pre lekárov a lekárky, ktorí chcú zostať a ordinovať na Slovensku, sme pripravili špeciálny program. V rámci programu poskytujeme úvery a lízingy lekárom, ktorí otvárajú alebo nedávno otvorili svoju prvú ambulanciu. Na jeho stránke nájdete inšpiratívne príbehy ľudí, ktorí išli cestou vlastnej ambulancie, ale aj tipy a rady, ako otvoriť vlastnú prax či prebrať zabehnutú ambulanciu. 

Obsah bol pripravený v spolupráci so Zväzom ambulantných poskytovateľov a s Advokátskou kanceláriou ŠKODLER & PARTNERS.