Ako určiť plat či odmenu pre zdravotnú sestru, lekára alebo zubárku

Chcete zistiť, koľko by mali vo vašej ambulancii zarábať lekárka, zubár, zdravotná sestra či administratívny pracovník? Prečítajte si, čo všetko vplýva na plat zdravotníkov a s čím ďalším musíte rátať pri zamestnávaní.

Všetky dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s lekármi a zdravotnými pracovníkmi možno uzatvoriť najviac na 12 mesiacov. Po ich skončení však môžu obe strany spolu uzatvoriť novú dohodu. Pri práci na dohodu o pracovnej činnosti môže dohodár odrobiť maximálne 10 hodín za týždeň. Pri dohode o vykonaní práce je obmedzenie stanovené na maximálne 350 hodín za kalendárny rok.

Plat lekára a zdravotného pracovníka

Žiadny zákon ani iný predpis neurčujú maximálnu výšku platu lekára či lekárky v postavení zamestnanca. Ak ste zamestnaný alebo zamestnaná vo vlastnej súkromnej ambulancii, hornú hranicu vášho platu limituje len obrat spoločnosti a záväzky, ktoré musíte plniť.

Minimálnu hranicu mzdy určuje Zákonník práce (§ 120 ods. 4). Ak nemá zamestnávateľ odmeňovanie upravené v kolektívnej zmluve, má lekár ako zamestnanec nárok minimálne na mzdu za 5. stupeň náročnosti práce s koeficientom 1,8 (týmto koeficientom sa násobí suma minimálnej mzdy). Minimálna mzda sa však každý rok mení, odporúčame preto mzdovú agendu prekonzultovať s vaším účtovníkom alebo ekonómom.

Od 1. januára 2022 platia tieto minimálne mesačné mzdy podľa stupňa náročnosti:

Minimálne mzdové nároky podľa stupňov náročnosti neplatia pre práce vykonávané mimo pracovného pomeru, teda pre dohodárov. Na nich sa vzťahuje iba základná minimálna mzda, ktorá v roku 2023 predstavuje 4,023 eura za hodinu alebo 700 eur mesačne. 

Viac informácií o minimálnych mzdách platných v aktuálnom roku nájdete na stránkach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.