Odvody, účtovníctvo a dane pri zakladaní vlastnej ambulancie

Stať sa lekárom – podnikateľom nie je také jednoduché. Treba sa správne rozhodnúť pre formu podnikania, získať všetky potrebné povolenia a licencie, ale aj vedieť, aké odvody a dane sa vás týkajú. Práve s tým posledným vám poradíme v tomto článku.

Odvody

Hneď po založení firmy sa prihlásite do príslušnej zdravotnej poisťovne, pričom musíte platiť aspoň minimálne odvody. V roku 2022 je to 79,31 eur a v roku 2023 je to 84,77 eur.

Ak zamestnáte seba alebo ďalších ľudí, napríklad zdravotné sestry a bratov, budete ich potrebovať prihlásiť aj do Sociálnej poisťovne, pričom výšku odvodov do oboch poisťovní budete platiť v závislosti od sumy, ktorá bude uvedená v pracovnej zmluve. V roku 2022 je to najmenej 187,78 eur a v roku 2023 najmenej 200,72 eur.

Odvody navyše si platíte, ak si budete vyplácať dividendy alebo zisk spoločnosti. Výška odvodov vychádza z vymeriavacieho základu.

Výšku preddavkov na zdravotné poistenie na daný rok pre SZČO aj pre s.r.o. nájdete na webstránkach príslušnej poisťovne, v ktorej ste vy alebo vaši zamestnanci poistení (dovera.sk, union.sk, vszp.sk). 

Výšku sociálnych odvodov, ktoré budete platiť ako SZČO alebo ako zamestnávateľ, nájdete na webstránke Sociálnej poisťovne:

 

Účtovníctvo a daňové otázky

Poraďte sa s účtovníkom alebo ekonómkou, akým spôsobom si budete uplatňovať výdavky spojené s vašou ambulanciou. Eseročka vedie podvojné účtovníctvo a dane si platí z vykázaného hospodárskeho výsledku, ktorý predstavuje rozdiel dosiahnutých tržieb a oprávnených nákladov bez ohľadu na to, kedy ste dostali zaplatené.

Ako SZČO máte na výber 4 druhy vedenia účtovníctva – od paušálnych výdavkov, cez daňovú evidenciu, jednoduché účtovníctvo až po podvojné účtovníctvo.

Paušálne výdavky môžu byť v sume najviac 60 % z príjmov z podnikania, maximálne však 20 000 eur. Dane platíte zo základu dane, ktorý sa vypočíta ako zisk mínus výdavky mínus odvody. Ak máte vyššie výdavky, napríklad ste kupovali nové vybavenie do ordinácie, oplatí sa preukazovať skôr reálnymi ako paušálnymi výdavkami. V takom prípade však musíte reálne výdavky aj zdokladovať. 

Ak za zdravotnú starostlivosť budete fakturovať poisťovniam alebo pacientom a nebudete prijímať platby v hotovosti ani kartou priamo v ambulancii, postačí vám len fakturačný systém. Faktúry môžete vystavovať online, napríklad bezplatne cez idoklad.sk alebo superfaktura.sk

Ak budete prijímať peniaze v hotovosti, je potrebné mať registračnú pokladňu. Vtedy môžete zadarmo využiť virtuálnu registračnú pokladňu (VRP) priamo od Finančnej správy SR. VRP si nainštalujete do mobilu a vystavíte si pomocou nej doklad, ktorý potom môžete vytlačiť na jednoduchej mini tlačiarni. Na prijímanie platieb kartou je skvelé využiť e-kasu, platobný terminál alebo terminál v mobile. 

Dilema DPH

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení je oslobodené od dane. Tieto príjmy sa do obratu na účely registrácie platiteľa dane nezahŕňajú, preto zdravotníckemu zariadeniu nevznikne povinnosť registrácie za platiteľa DPH ani v prípade, že dosiahne ročné príjmy viac ako 49 790 eur.

Ak popri hlavnej činnosti, ktorou je zdravotná starostlivosť, budete vykonávať aj inú podnikateľskú činnosť, treba túto otázku prekonzultovať s vašou ekonómkou či účtovníkom. V tomto prípade totiž registračnú povinnosť máte, ak dosiahnete obrat (iný ako v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti) 49 790 eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov. V tomto prípade sa stávate platiteľom DPH automaticky zo zákona. Je jedno, či 12 mesiacov bolo od apríla do marca, alebo od januára do decembra. Treba si uvedomiť aj to, že ak sa SZČO stane platcom DPH, nemôže ďalej využívať paušálne výdavky. Ako platiteľ DPH už musí viesť účtovníctvo a uplatňovať si reálne výdavky.

Platiteľom DPH sa môžete stať aj dobrovoľne, napríklad ak plánujete nakupovať drahšie stroje a zariadenia od platiteľa DPH, alebo ak vám to pomôže získať alebo udržať si obchodného partnera, ktorý je tiež platiteľom DPH. Či sa stať dobrovoľným platiteľom DPH, treba zvažovať aj podľa toho, či je väčšina vašich zákazníkov platiteľom DPH (okrem pacientov). 

Vaši partneri, ktorí sú platitelia DPH, si znižujú nákupom od vás svoju daňovú povinnosť.

Ak zvážite, že sa vám predsa dobrovoľná registrácia na DPH oplatí, musíte požiadať daňový úrad o dobrovoľnú registráciu za platiteľa DPH. Finančná správa vám vystaví osvedčenie o registrácii spolu s identifikačným číslom – IČ DPH. Keď sa raz však stanete platiteľom DPH a zistíte, že to pre vás výhodné nie je, zrušiť túto registráciu môžete až v ďalšom roku.

Z čoho financovať ambulanciu

Či sa darí vašej ambulancii, budete vedieť podľa vývoja príjmov a výdavkov. Daňové priznanie podané v nasledujúcom roku bude hlavným podkladom na posúdenie, či môžete požiadať o spotrebný úver alebo hypotéku v banke. Pokiaľ vám však chýbajú peniaze na rozbeh vašej ambulancie (nie na súkromný účel) a podľa daňového priznania vám biznis úver nevychádza, môžete požiadať o firemný úver na ambulanciu na základe podnikateľského plánu.

Pre lekárov a lekárky, ktorí chcú zostať a ordinovať na Slovensku, sme pripravili špeciálny program. V rámci programu poskytujeme úvery a lízingy lekárom, ktorí otvárajú alebo nedávno otvorili svoju prvú ambulanciu. Na jeho stránke nájdete inšpiratívne príbehy ľudí, ktorí išli cestou vlastnej ambulancie, ale aj tipy a rady, ako otvoriť vlastnú prax či prebrať zabehnutú ambulanciu. 

Obsah bol pripravený v spolupráci so Zväzom ambulantných poskytovateľov a s Advokátskou kanceláriou ŠKODLER & PARTNERS.