Európska komisia oslavuje 10 rokov úspechu programu Erasmus pre mladých podnikateľov

Do programu pre začínajúcich podnikateľov Slovenskej sporiteľne sa prihlasujú aj ľudia, ktorí rozmýšľajú o vlastnom biznise. Mnohokrát nemajú praktické skúsenosti s predpokladaným predmetom podnikania, neotestovali ešte svoj produkt na reálnych zákazníkoch a niektorým chýba skúsený partner, od ktorého sa môžu učiť alebo s ktorým by postupne pretavili svoj nápad do reálneho podnikania.

Presne na túto cieľovú skupinu sa zameriava program Erasmus pre mladých podnikateľov. Prepája podnikateľov naprieč Európskou úniou, a umožňuje začínajúcim a skúseným podnikateľom navzájom sa od seba učiť a nadviazať cezhraničné kontakty.

Erasmus pre mladých podnikateľov.

Na dobu 1 – 6 mesiacov môžu začínajúci podnikatelia vycestovať do zahraničia ku skúsenému podnikateľovi, s ktorým by mali záujem spolupracovať.

Program je tak skvelou príležitosťou pre ľudí s vlastnými podnikateľskými ambíciami, ktorí môžu ťažiť z priamej spolupráce s už etablovaným podnikateľom. Skrz shadowing CEO sa naučia ako viesť vlastnú firmu a skrz networking získajú cenné kontakty v zahraničí.

Medzi ďalšie výhody účasti pre obe strany patrí:

  • rozšírenie portfólia,
  • vedomosti o ďalšom európskom trhu,
  • vizibilita a mediálne pokrytie,
  • získanie praktických know-how pre podnikanie (prax namiesto teórie).
Erasmus for Young Entrepreneurs
Erasmus for Young Entrepreneurs

Počas pobytu Európska komisia vypláca začínajúcemu podnikateľovi mesačný finančný príspevok, ktorý pokrýva základné náklady na život v danej krajine.

Zápis do programu je jednoduchý. Stačí kontaktovať Taliansko – Slovenskú obchodnú komoru, ktorá je lokálnym partnerom Európskej komisie a sprostredkovateľom programu už celých 10 rokov. Komora pomáha záujemcom s prípravou nutných predpokladov, ktorými sú biznis plán, životopis a prihláška do systému. Komora tiež poskytuje pomoc s čímkoľvek počas pobytu a pravidelne vypláca účastníkom finančný príspevok od Európskej komisie.

Za dobu čo na projekte Komora spolupracuje, vyslala do zahraničia 117 nových podnikateľov zo Slovenska. Záber začínajúcich a hosťujúcich podnikateľov je veľmi široký, veľký úspech majú napríklad podnikateľské výmeny v oblasti kultúry, vzdelania, cestovného ruchu, gastronómie či architektúry.

Často vycestujú začínajúci podnikatelia do zahraničia, aby sa naučili ako robiť marketing a sales, ako nadväzovať B2B spoluprácu, aké nástroje používať pri analýze trhu a výkonnosti podniku. Tieto vedomosti potom využijú vo svojom biznise, v ktorom plánujú rozbehnúť vlastný biznis.

Príkladom úspešného podnikateľa je Zoltán Bóna z južného Slovenska, ktorý si chcel otvoriť vlastnú vináreň a produkovať víno. Išiel sa učiť do Maďarska do veľkého vinárstva, kde sa naučil všetko od základov. Aké prístroje použiť pri plnení vína, ako zátkovať fľaše tak, aby mu víno nezačalo kvasiť, ako víno správne uskladniť. Aké certifikáty sú potrebné a ako správne viesť menšiu firmu. Zolovi sa pobyt vyplatil a dnes už má vlastnú produkciu vína.

Ďalším príkladom je Tomáš Polešenský, ktorý sa venoval nakrúcaniu videí z firemných akcií a svadieb. Odišiel do Rakúska učiť sa do produkčnej firmy, kde mu zverili zodpovedné role pri produkcii a postprodukcii a natáčanie v horskom teréne. Dnes už Tomáš natáča aj dokumenty, napríklad o športe a prírode.

Ďalšie informácie nájdete na oficiálnych stránkach programu, a taktiež na stránkach Komory.

Zdroj: Taliansko – Slovenská obchodná komora

Aj vy rozmýšľate o vlastnom podnikaní alebo ste nedávno začali podnikať? Zapojte sa do Programu pre začínajúcich podnikateľov a využite rôzne možnosti spolufinancovania vášho biznis plánu. Stačí si objednať bezplatnú konzultáciu u našich regionálnych špecialistov na www.zacinamepodnikat.sk.