Crowdfunding môže pomôcť rozbehnúť biznis


Každý z nás dostane občas nápad: Ako by sa dal vylepšiť kufor pri cestovaní? Čo by som zjedol na festivale? Ako využiť dielňu po starom otcovi? Alebo ako využiť odpad z kávy v obľúbenej kaviarni? Veľa takýchto nápadov ostane nepovšimnutých. No tie najlepšie si určite zaslúžia pozornosť. 

Samotné cesty od nápadu k rozbehnutiu biznisu však bývajú rôzne. Môžete sa pustiť do realizácie. Vyrobiť prototypy. Rozprávať o nich svojej rodine, známym. Pochváliť sa na sociálnych sieťach. 

Ak chcete ale naozaj úspešne svoj nápad realizovať, musíte sa rozprávať s ľuďmi. Musíte zistiť, či sa im váš nápad páči, či ho naozaj nepotrebujete iba vy, čo je na ňom zaujímavé a či je vôbec nový alebo ste len doteraz dostatočne nepoznali trh. Je mnoho nástrojov, ktoré vám pomôžu presadiť sa na trhu. Jedným z nich je aj crowdfunding.

Čo je crowdfunding ?

Crowdfunding je alternatívny spôsob financovania, tzv. kolektívne alebo kolaboratívne financovanie. Prijímatelia financovania sa spájajú s prispievateľmi prostredníctvom crowdfundingových platforiem. Tie majú v súčasnosti už štandardne digitálnu podobu na internete.

Crowdfundingová kampaň, ktorá je v rôznych podobách základom takmer každého typ crowdfundingu, je zároveň ideálnym komunikačným nástrojom pre otestovanie si nápadu, prípadne aj pre získanie budúcich klientov a spotrebiteľov.

Aké typy crowdfundingu rozoznávame?

Poznáme štyri základné typy crowdfundingu (na princípe daru, odmeny, pôžičky či obchodného podielu).

Na Slovensku máme zastúpené všetky štyri typy, pričom pre podporu podnikateľov, sú relevantné platformy na princípe odmeny, pôžičky či obchodného podielu:

  • Reward based crowdfunding (crowdfundig založený na odmeňovaní): podporovateľ si môže vybrať odmenu podľa výšky príspevku.
  • Lending based crowdfunding (pôžičkový crowdfundig): okrem priestoru na prezentáciu podnikateľského projektu poskytuje platforma aj čiastočnú analýzu projektu a jeho udržateľnosti a podporovatelia požičiavajú peňažné prostriedky obvykle za vopred dohodnutú výšku úroku alebo aj za ďalšie benefity, napr. predplatné, ubytovania v hoteli či členské príspevky.
  • Equity crowdfundig (podielový crowdfundig): prostredníctvom investičných kôl a za prezentáciou projektu na takejto platforme je už celý tím odborníkov zameriavajúcich sa na analýzu projektu, ako aj na právne zabezpečenie všetkých transakcií týkajúcich sa obchodovania s obchodným podielom.

Existuje tiež viacero ďalších špecifických nástrojov (foriem), ktoré využívajú princíp crowdfundingu:

Zdroj: The 3rd European Alternative Finance, Industry Report

Aké funkčné crowdfundingové platformy pôsobia na Slovensku?

Pred tým, ako sa pustite do podnikania alebo vyčleníte peniaze na jeho rýchlejší rozbeh, nezabudnite sa na to dobre pripraviť. Stiahnite si vzorový biznis plán, ktorým vás Slovenská sporiteľňa usmerní nielen v tom, ako pripraviť marketingový plán, ale aj ako získať financie na rozbeh.