Od nápadu k podnikaniu – ako rozbehnúť biznis

Poznáte to, každý z nás dostane občas nápad: Ako by sa dal vylepšiť kufor pri cestovaní? Čo by som zjedol na festivale? Ako využiť dielňu po starom otcovi? Alebo ako využiť odpad z kávy v obľúbenej kaviarni? Samotná cesta od nápadu k rozbehnutiu biznisu však býva rôzna.

Veľa takýchto nápadov ostane len tak nepovšimnutých. No tie najlepšie si určite zaslúžia pozornosť. Môžete sa pustiť do realizácie. Vyrobiť prototypy. Rozprávať o nich svojej rodine, známym. Pochváliť sa na sociálnych sieťach. Ak chcete ale naozaj úspešne svoj nápad realizovať, musíte sa rozprávať s ľuďmi. Musíte zistiť, či sa im váš nápad páči, či ho naozaj nepotrebujete iba vy, čo je na ňom zaujímavé a či je vôbec nový alebo ste len doteraz dostatočne nepoznali trh. Je mnoho nástrojov, ktoré vám pomôžu presadiť sa na trhu. Jedným z nich je aj crowdfunding.

Ako definujeme crowdfunding ?

Crowdfunding je tzv. kolektívne financovanie. Poznáme ho ako alternatívny spôsob financovania. Predstavuje kolaboratívne financovanie, ktoré prostredníctvom crowdfundingových platforiem, spájajú prispievateľov s prijímateľmi financovania. Crowdfundingová kampaň, ktorá je v rôznych podobách základom takmer každého typ crowdfundingu, je tak zároveň ideálnym komunikačným nástrojom pre otestovanie si nápadu, prípadne aj pre získanie budúcich klientov a spotrebiteľov.

Crowdfundingovú kampaň zdieľa autor projektu voči verejnosti, teda voči svojim potenciálnym podporovateľom/investorom prostredníctvom crowdfundingovej platformy. Tá má v súčasnosti už štandardne digitálnu podobu a využívať ju môžete prostredníctvom internetu.

Aké typy crowdfundingu rozoznávame?

Poznáme štyri základné typy crowdfundingu (na princípe daru, odmeny, pôžičky či obchodného podielu).

Na Slovensku máme zastúpené všetky štyri typy, pričom pre podporu podnikateľov, sú relevantné platformy na princípe odmeny, pôžičky či obchodného podielu:

  • Reward based crowdfunding (crowdfundig založený na odmeňovaní) – podporovateľ si môže vybrať odmenu podľa výšky príspevku;
  • Lending based crowdfunding (pôžičkový crowdfundig) – okrem priestoru na prezentáciu podnikateľského projektu; poskytuje platforma aj čiastočnú analýzu projektu a jeho udržateľnosti; a podporovatelia požičiavajú peňažné prostriedky obvykle za vopred dohodnutú výšku úroku alebo aj za ďalšie benefity, napr. predplatné, ubytovania v hoteli či členské príspevky;
  • Equity crowdfundig (podielový crowdfundig) – prostredníctvom investičných kôl a za prezentáciou projektu na takejto platforme je už celý tím odborníkov zameriavajúcich sa na analýzu projektu, ako aj na právne zabezpečenie všetkých transakcií týkajúcich sa obchodovania s obchodným podielom.

Existuje tiež viacero ďalších špecifických nástrojov (foriem), ktoré využívajú princíp crowdfundingu:

Model alternatívneho financovania Definícia

P2P spotrebiteľské pôžičky
(Peer-to-Peer Consumer Lending)

Jednotlivci alebo inštitucionálni investori poskytnú pôžičku spotrebiteľovi.

P2P podnikateľské pôžičky
(Peer-to-Peer Business Lending)

Jednotlivci alebo inštitucionálni investori poskytnú pôžičku podnikateľovi alebo firme.

Crowdfunding na báze majetkovej účasti
(Equity-based Crowdfunding)

Jednotlivci alebo inštitucionálni investori kúpia akcie spoločnosti alebo podiel v spoločnosti.

Crowdfunding na báze odmeny
(Reward-based Crowdfunding)

Podporovatelia poskytnú financie jednotlivcom, projektom alebo kampaniam výmenou za nefinančné odmeny alebo produkty.

Obchodovanie s faktúrami
(Invoice Trading)

Jednotlivci alebo inštitucionálni investori kúpia od podniku so zľavou pohľadávky z titulu faktúr, zmeniek a podobne.

Crowdfunding na financovanie nehnuteľností
(Real Estate Crowdfunding)

Jednotlivci alebo inštitucionálni investori poskytnú kapitál alebo podriadený dlh na financovanie nehnuteľností.

Crowdfunding na báze darov
(Donation-based Crowdfunding)

Darcovia poskytnú financovanie jednotlivcom, projektom alebo podnikom z filantropických alebo občianskych dôvodov bez očakávania finančnej či materiálnej protihodnoty.

Dlhové cenné papiere
(Debt-based Securities)

Jednotlivci alebo inštitucionálni investori kúpia dlhové cenné papiere na báze dlhu, najmä dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou.

Pôžička (úver) na báze výkazov
(Balance Sheet Business Lending)

Entita platformy poskytne úver priamo obchodnému dlžníkovi.

Crowdfunding s účasťou na zisku
(Profit Sharing Crowdfunding)

Jednotlivci alebo inštitucionálni investori poskytnú hybridné úročené pôžičky s právom participovať na zisku alebo predajnej hodnote projektu.

Zdroj: The 3rd European Alternative Finance, Industry Report

Prehľad funkčných crowdfundingových platforiem pôsobiacich na Slovensku:

Názov crowdfundingovej platformy

Internetová stránka

Typ

Ľudia ľuďom.sk

https://www.ludialudom.sk

Donation based

Dobrá krajina

http://www.dobrakrajina.sk

Donation based

ďakujeme.sme.sk

http://dakujeme.sme.sk

Donation based

Srdce pre deti

https://www.srdcepredeti.sk

Donation based

Dobrý anjel

https://www.dobryanjel.sk

Donation based

Hithit

https://www.hithit.com/sk/home

Reward based

Startlab

https://www.startlab.sk

Reward based

Crowdberry

https://www.crowdberry.sk

Equity based

Finnest

https://www.finnest.com/sk

Lending based

Zinc Euro

https://www.zinceuro.sk

Peer-to peer

Žltý melón

https://www.zltymelon.sk

Peer-to peer

Pred tým, ako sa pustite do podnikania alebo vyčleníte peniaze na jeho rýchlejší rozbeh, nezabudnite sa na to dobre pripraviť. Vzorový biznis plán, ktorým vás Slovenská sporiteľňa usmerní nielen v tom, ako pripraviť marketingový plán, ale aj ako získať financie na rozbeh, si stiahnete na www.zacinamepodnikat.sk.

Pridajte sa k nám na
Krok za krokom
EEPA National Winner 2016. European Commission.
×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť