Crowdfunding môže pomôcť rozbehnúť biznis

Poznáte to, každý z nás dostane občas nápad: Ako by sa dal vylepšiť kufor pri cestovaní? Čo by som zjedol na festivale? Ako využiť dielňu po starom otcovi? Alebo ako využiť odpad z kávy v obľúbenej kaviarni? Samotná cesta od nápadu k rozbehnutiu biznisu však býva rôzna.

Veľa takýchto nápadov ostane len tak nepovšimnutých. No tie najlepšie si určite zaslúžia pozornosť. Môžete sa pustiť do realizácie. Vyrobiť prototypy. Rozprávať o nich svojej rodine, známym. Pochváliť sa na sociálnych sieťach. Ak chcete ale naozaj úspešne svoj nápad realizovať, musíte sa rozprávať s ľuďmi. Musíte zistiť, či sa im váš nápad páči, či ho naozaj nepotrebujete iba vy, čo je na ňom zaujímavé a či je vôbec nový alebo ste len doteraz dostatočne nepoznali trh. Je mnoho nástrojov, ktoré vám pomôžu presadiť sa na trhu. Jedným z nich je aj crowdfunding.

Čo je crowdfunding ?

Crowdfunding je tzv. kolektívne financovanie. Poznáme ho ako alternatívny spôsob financovania. Predstavuje kolaboratívne financovanie, ktoré prostredníctvom crowdfundingových platforiem, spájajú prispievateľov s prijímateľmi financovania. Crowdfundingová kampaň, ktorá je v rôznych podobách základom takmer každého typ crowdfundingu, je tak zároveň ideálnym komunikačným nástrojom pre otestovanie si nápadu, prípadne aj pre získanie budúcich klientov a spotrebiteľov.

Crowdfundingovú kampaň zdieľa autor projektu voči verejnosti, teda voči svojim potenciálnym podporovateľom/investorom prostredníctvom crowdfundingovej platformy. Tá má v súčasnosti už štandardne digitálnu podobu a využívať ju môžete prostredníctvom internetu.

Aké typy crowdfundingu rozoznávame?

Poznáme štyri základné typy crowdfundingu (na princípe daru, odmeny, pôžičky či obchodného podielu).

Na Slovensku máme zastúpené všetky štyri typy, pričom pre podporu podnikateľov, sú relevantné platformy na princípe odmeny, pôžičky či obchodného podielu:

  • Reward based crowdfunding (crowdfundig založený na odmeňovaní) – podporovateľ si môže vybrať odmenu podľa výšky príspevku;
  • Lending based crowdfunding (pôžičkový crowdfundig) – okrem priestoru na prezentáciu podnikateľského projektu; poskytuje platforma aj čiastočnú analýzu projektu a jeho udržateľnosti; a podporovatelia požičiavajú peňažné prostriedky obvykle za vopred dohodnutú výšku úroku alebo aj za ďalšie benefity, napr. predplatné, ubytovania v hoteli či členské príspevky;
  • Equity crowdfundig (podielový crowdfundig) – prostredníctvom investičných kôl a za prezentáciou projektu na takejto platforme je už celý tím odborníkov zameriavajúcich sa na analýzu projektu, ako aj na právne zabezpečenie všetkých transakcií týkajúcich sa obchodovania s obchodným podielom.

Existuje tiež viacero ďalších špecifických nástrojov (foriem), ktoré využívajú princíp crowdfundingu:

Zdroj: The 3rd European Alternative Finance, Industry Report

Aké funkčné crowdfundingové platformy pôsobia na Slovensku?

Pred tým, ako sa pustite do podnikania alebo vyčleníte peniaze na jeho rýchlejší rozbeh, nezabudnite sa na to dobre pripraviť. Stiahnite si vzorový biznis plán, ktorým vás Slovenská sporiteľňa usmerní nielen v tom, ako pripraviť marketingový plán, ale aj ako získať financie na rozbeh.