Špeciálny program pre ženy – začínajúce podnikateľky

Slovenská sporiteľňa v spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne vyhlasuje súťaž určenú pre začínajúce podnikateľky.

Správy Deviate raňajky ponúkli návod na klientov a networking Prečítajte si viac
30.11.2016
Správy Cash flow – dôležitý ukazovateľ finančného zdravia začínajúcich podnikateľov Prečítajte si viac
25.11.2016
Správy Nákupná cesta zákazníka a marketing – ako ich správne využiť? Prečítajte si viac
22.11.2016
Správy Cyklický time management priniesol nové vhľady do podnikania žien Prečítajte si viac
14.11.2016
Správy Strategický plán a obchodný zámer v podnikaní Prečítajte si viac
7.11.2016
Správy Štvrté raňajky priniesli nový pohľad na využitie silných stránok v podnikaní Prečítajte si viac
28.10.2016
Správy Ak viete manažovať domácnosť, dokážete riadiť aj biznis – odkaz Sukhiho Wahiwalu Prečítajte si viac
21.10.2016
Správy Na raňajkách v Trnave sa ženy učili ako sa zbaviť blokov v podnikaní Prečítajte si viac
14.10.2016
Správy Raňajky nakopli podnikavé ženy Prečítajte si viac
7.10.2016
Správy Začínajúce podnikateľky majú šancu získať rady odborníkov aj spropagovať svoj biznis Prečítajte si viac
8.9.2016

Komu je súťaž určená

Do súťaže sa môžu prihlásiť začínajúce podnikateľky zo všetkých regiónov Slovenska, ktoré chcú začať podnikať alebo nedávno rozbehli svoje podnikanie a niečo im bráni v ďalšom rozvoji (kontakty, strach z presadenia sa na trhu, lokalita pôsobenia, nedostatok zákazníkov, financie, technické znalosti, legislatíva, potreba byť vedená ďalšími odborníkmi na rôzne témy a pod.). Vek podnikateľky ani oblasť podnikania nie sú limitované.

Prihlášky je možné posielať do 30.9.2016, po získaní stej prihlášky bude prihlasovanie uzavreté.

Viac informácií

Podmienky účasti

Záujemkyne sa môžu zapojiť do súťaže vyplnením prihlášky a jej zaslaním na podnikavezeny@slsp.sk.

Viac informácií

Zaslaním prihlášky záujemkyne vyjadrujú svoj súhlas so Štatútom súťaže.

Prihlášky sa budú posudzovať podľa týchto kritérií:

  • nápad, originalita, inovatívnosť a praktický rozmer
  • podnikateľský zámer
  • spôsob realizácie s dopadom na komunitu

Za každé posudzované kritérium môže súťažiaca získať body v rozpätí od 0 do 10 bodov. Maximálny počet získaných bodov je 30. Prihlášky budú posudzovať špecialisti zo Slovenskej sporiteľne. Podnikateľky, ktorých prihlášky získajú viac ako 22 bodov, získajú možnosť zapojiť sa do ďalších fáz súťaže. Tie, ktoré budú mať menej ako 22 bodov, nebudú môcť pokračovať v súťaži, avšak majú možnosť naďalej rozvíjať svoje nápady v spolupráci so špecialistami Programu pre začínajúcich podnikateľov Slovenskej sporiteľne.

Viac informácií

Kalendár podujatí

Súťažiace, ktoré v prvej fáze získajú aspoň 22 bodov, sa budú môcť zúčastniť druhej fázy súťaže v mesiacoch október – november 2016. Pôjde o podnikateľské raňajky – podujatia, ktoré sa budú konať na týždennej báze, pričom témy a organizačné informácie sú uvedené v Kalendári podujatí. Súťažiace sa budú zúčastňovať podnikateľských raňajok na základe odporúčaní špecialistov a ich preferenčného výberu tém, ktoré zaznačia v prihláške. Podujatia sa budú konať striedavo v Bratislave, Trnave a Nitre.

Podnikateľské raňajky nie sú iba prednáškou, ale aj priestorom na vzájomné stretávanie sa, zoznamovanie sa, prezentovanie svojich podnikateľských nápadov, rozoberanie tém pod vedením odborníkov či podelenie sa o osobné skúsenosti s riešením rôznych situácií.

Účastnícky poplatok za účasť na pracovných raňajkách vo výške 3 eurá slúži na úhradu nákladov spojených s poskytnutím občerstvenia.

Od 1.11. do 30.11.2016 budú môcť súťažiace, ktoré sa aktívne zúčastnili aspoň 4 pracovných raňajok, absolvovať bezplatný 3-hodinový mentoring s vybraným mentorom, či už vo forme osobných stretnutí alebo online konzultácií. Zoznam mentorov bude uverejnený najneskôr v deň uzavretia prihlášok.

Záverečné stretnutie všetkých účastníčok, zástupcov organizátora a partnerských organizácií sa uskutoční 5. decembra. 2016 v Bratislave. Súťažiace na ňom zhodnotia, čo im účasť v súťaži priniesla z hľadiska rozvoja ich podnikateľského zámeru a zhodnotia osobný pokrok, ktorý zaznamenali. Na základe porady organizátorov s partnerskými organizáciami a mentormi budú vybraté 3 výherkyne, ktoré získajú možnosť natočiť vlog o svojom podnikaní a uverejniť  ho na portáloch, ktoré spravuje www.startitup.sk.

Viac informácií

Témy, termíny a miesta konania podnikateľských raňajok

Viac informácií
12. október
12. október
Stanislava Sobolová

Stanislava Sobolová,
Šťastná žena

Ako sa zbaviť blokov v realizácii nápadov

12.10.2016, Trnava

Stanka je zakladateľka a srdce spoločnosti Šťastná žena, certifikovaný Terapeut Duše. Vedie semináre osobnostného rozvoja pre ženy, pomáha im v oblasti rozvíjania ženstva, materstva, vzťahov a hojnosti.

Stanislava Sobolová

Stanislava Sobolová,
Šťastná žena

Viac informácií
19. október
19. október
Sukhi Wahiwala

Sukhi Wahiwala,
SukhiWahiwala.com

Som vhodná na podnikanie? Ako spoznať samu seba, ako pochopiť iných a spoločne vytvoriť podnikanie, kde sa každý venuje tomu, čo ho baví a napĺňa

19.10.2016, Bratislava

Sukhi je britský biznis kouč a mentor roka 2011 a 2012, podnikateľ, stratég a filantrop. V roku 2015 priniesol na Slovensko Inspired Business Club. Ide o podpornú platformu pre podnikateľov, ktorí chcú rozširovať svoje podnikanie, podeliť sa o svoje skúsenosti a učiť sa jeden od druhého.

Sukhi Wahiwala

Sukhi Wahiwala,
SukhiWahiwala.com

Viac informácií
26. október
26. október
Ivan Košalko

Ivan Košalko,
Košalko Consulting

Ako identifikovať, rozvíjať a využiť svoje silné stránky (nielen) v prospech svojho podnikania

26.10.2016, Nitra

Ivan pôsobil na vysokých manažérskych a štatutárnych pozíciách, na 3 kontinentoch (Nemecko, Rakúsko, Švédsko, Slovensko, Čína, Thajsko, Brazília). Dnes odovzdáva svoje znalosti a skúsenosti ako poradca so špecializáciou na tvorbu hodnoty a zároveň je prvým slovenským koučom rozvoja silných stránok, ktorý absolvoval tréning v Gallup International.

Ivan Košalko

Ivan Košalko,
Košalko Consulting

Viac informácií
3. november
3. november
Milan Gajdoš

Milan Gajdoš,
KPMG na Slovensku

Obchodný zámer a podnikateľský plán, čo chcem reálne predávať – najvýznamnejšie riziká a lessons learned

3.11.2016, Bratislava

Milan je zodpovedný za oddelenie, ktoré sa špecializuje na firemné stratégie, rozvoj firemnej kultúry a HR, ako aj celoorganizačné zefektívnenie výkonnosti. Asistuje spoločnostiam definovať svoje strategické a obchodné smerovanie.

Milan Gajdoš

Milan Gajdoš,
KPMG na Slovensku

Viac informácií
9. november
9. november
Dana-Sofie Šlancarová

Dana-Sofie Šlancarová,
Cyklická žena

Cyklický time manažment

9.11.2016, Bratislava

Sofi je zakladateľka projektov Cyklická žena a Cesty vášně, lektorka cyklických a snových kurzov. Vo firmách učí cyklický time management, koučuje a konzultuje, a tiež organizuje „cyklické večierky“, určené pre ženy i mužov, na ktorých im odpovedá na otázky ohľadom ženskej cyklickosti.

Dana-Sofie Šlancarová

Dana-Sofie Šlancarová,
Cyklická žena

Viac informácií
16. november
16. november
Ľuboš Sabo

Ľuboš Sabo,
VISIBILITY

Nákupná cesta zákazníka na Slovensku a online marketingové kanály

16.11.2016, Bratislava

Ľuboš sa online marketingu venuje už od roku 2007, a za ten čas vystriedal viacero spoločností a pozícií. Ako projektový konzultant šíri svoje znalosti ďalej a má radosť, keď projekty vďaka online marketingu rastú a prosperujú.

Ľuboš Sabo

Ľuboš Sabo,
VISIBILITY

Viac informácií
23. november
23. november
Rastislav Blažej

Rastislav Blažej,
Slovenská sporiteľňa

Ako overiť finančné zdravie vašej firmy

23.11.2016, Bratislava

Rasťo je bankár pre začínajúcich podnikateľov a neziskový sektor.

Rastislav Blažej

Rastislav Blažej,
Slovenská sporiteľňa

Viac informácií
Marek Štrba

Marek Štrba,
BiznisKlub.sk

Podnikateľské raňajky v Bratislave, Trnave a Nitre koordinuje Marek Štrba z BiznisKlub.sk

Marek aktívne podporuje podnikateľské prostredie na Slovensku organizovaním biznis stretnutí. Okrem toho pomáha aj remeselníkom alebo začínajúcim podnikateľom v začiatkoch ich podnikateľskej cesty. Každý podnikateľ má svoj jedinečný príbeh, ktorý ho odlišuje a je jedinečným. Zmeňte myslenie, zmení sa vám život.

Marek Štrba

Marek Štrba,
BiznisKlub.sk

Viac informácií

Čo môžem získať?

Žiadna začínajúca podnikateľka, ktorá sa súťaže zúčastní, neobíde naprázdno. Tie, ktoré v hodnotení svojich podnikateľských zámerov získajú aspoň 22 z 30 bodov, budú mať možnosť zúčastniť sa vzdelávania a mentoringu a tiež získať príležitosť stať sa jednou z troch výherkýň, s ktorými bude natočený vlog o ich podnikaní.

Tie, ktoré v hodnotení získajú menej ako 22 bodov, budú mať možnosť spolupracovať s vybraným špecialistom z Programu pre začínajúcich podnikateľov, ktorý realizuje Slovenská sporiteľňa. Túto starostlivosť poskytne Slovenská sporiteľňa zdarma.

Účastníčky súťaže si hradia cestovné náklady a tiež poplatok za účasť na podnikateľských raňajkách vo výške 3 eurá za podujatie.

Za nami sú reálne príbehy

Ponúkame malú ochutnávku príbehov troch žien – začínajúcich podnikateliek, ktoré aj vďaka programu pre začínajúcich podnikateľov získali podporu na rozbehnutie svojho podnikania.

Viac informácií
Michaela Baumann

Michaela Baumann

kaviareň Felicita, Senica

Z rozvedenej ženy, ktorá zostala sama so synom a stará sa aj o svojho otca, sa stala začínajúca podnikateľka. Viac o jej príbehu, ako aj o našej podpore pri uskutočnení jej sna sa dočítate v nasledujúcom článku.

Viac informácií
Vladimíra Rybanská

Vladimíra Rybanská

Bistro Úsvit, Bratislava

Po 10 ročných skúsenostiach v oblasti gastronómie sa rozhodla premeniť svoju vášeň na podnikanie. V septembri 2015 obohatila obedové menu bistra Úsvit v Bratislave o ponuku zdravej stravy. A to všetko popri tom, ako predáva orechy a sušené ovocie na svojom e-shope www.ascensio.sk.

Viac informácií
Silvia Miháliková

Silvia Miháliková

DMS Potraviny, Ružindol

Využila svoje 12-ročné skúsenosti v maloobchode a s pomocou syna a manžela otvorila v Ružindole ďalšie potraviny. Verila svojmu snu, postupne ho realizovala, a to aj napriek prvotnému odmietnutiu financovania zo strany našej banky. Svojím entuziazmom nás presvedčila a získala finančnú podporu.

Viac informácií

Video