Centrum pre deti s autizmom získa podporu Slovenskej sporiteľne a jej nadácie

Víťazom súťaže o 5 000 eur pre nové podnikateľské zámery so spoločenským prínosom sa stalo občianske združenie Na trati. Dňa 2. 1. 2019  spustí prevádzku terapeutického zariadenia pre autistické deti v Hrnčiarovciach nad Parnou, ktoré bude viesť deti v predškolskom a školskom veku k sebestačnosti a samostatnosti, tak aby v rámci svojich fyzických a mentálnych možností mohli prežiť čo najplnohodnotnejší život. Peňažný dar od Nadácie Slovenskej sporiteľne združeniu poslúži na zariadenie a vybavenie miestností pre snoezelen terapiu a terapiu metódou biofeedback.

V Trnavskom kraji dnes prakticky neexistujú vhodné zariadenia pre autistické deti, čo spôsobuje ich rodinám často až neriešiteľné situácie. Otvorenie centra tak pomôže aj rodičom, ktorí kvôli celodennej starostlivosti o dieťa častokrát prichádzajú o prácu. Takto budú mať priestor sa opäť zamestnať a vytvárať pre svoje deti podmienky na kvalitnejší život.

Súťaž „Úrokové prázdniny na nové podnikanie“ spustila Slovenská sporiteľňa v spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne a viac ako 30 partnermi 10. septembra 2018. Okrem finančnej ceny nadácie mohli začínajúci podnikatelia a neziskovky získať aj bezúročný úver na jeden rok. Pričom posudzovali sa okrem osoby podnikateľa, skúsenosti a jeho tímu, aj biznis model, finančnú udržateľnosť projektu a spoločenský prínos.

S OZ Na trati ako aj so začínajúcimi podnikateľmi pracovali špecialisti Slovenskej sporiteľne, ktoré okrem odbornej pomoci so zostavením, validáciou biznis plánu, pomáhajú novým firmám a neziskovkám v rozbehu a rozšírení ich aktivít aj s finanovaním úveru alebo lízingu.

Organizácie, ktoré majú záujem o vzdelávanie a financovanie sa môžu prihlásiť prostredníctvom: