Začínajúca firma

To, že sa úspech nerodí cez noc, už dávno neplatí. Veríme na vízie a inovácie, preto sme pripravení podporiť vaše smelé plány a rozbiehajúce sa podnikanie.

Začínajúca firma

Vyberte si možnosť, ktorá vás zaujíma:
Všetko
Vyberte výšku obratu vašej firmy
Všetko
Počet nájdených produktov:

Program pre začínajúcich podnikateľov

Rozbehnite vaše podnikanie s nami. Ponúkame vám:

 • financie na začatie alebo rozbehnutie podnikania
 • Business účet na prvý rok podnikania bez poplatku
 • konzultácie s odborníkmi na rôzne témy spojené s podnikaním

Business účet

Pre fyzické osoby podnikateľov

Získajte množstvo výhod v cene účtu a ak s podnikaním začínate, dostanete účet na rok bez poplatku

 • najbežnejšie transakcie bez poplatku
 • elektronické bankovníctvo bez poplatku
 • možnosť vedenia účtu bez poplatku

Business účet

Pre firmy

Vyberte si typ účtu, ktorý bude najvhodnejší pre potreby vašej firmy

 • všetky prichádzajúce platby bez poplatku
 • moderné služby elektronického bankovníctva bez poplatku
 • možnosť vedenia účtu bez poplatku
 • 12 mesiacov bez poplatku pre začínajúce firmy

SPORObusiness

Pohodlné riadenie financií vašej firmy

 • v EUR aj cudzej mene
 • aj na účely poukazovania dotácií
 • môžete zriadiť aj pred vznikom spoločnosti
 • pre účely sociálneho a rezerveného fondu
 • pre notárske úschovy a výťažky z exekúcií

Internetbanking

Zostaňte s nami v spojení 

 • prístup cez internet 24 hodín, 7 dní v týždni
 • získate pripojenie k účtu 
 • platby zadávate kdekoľvek

SMS služby

Buďte informovaní o pohyboch na účte formou SMS priamo do vášho mobilu

Môžete ju očakávať, ak

 • nastane pohyb na účte 
 • ak realizujete transakciu a je potrebné ju podpísať cez SMS kľúč 
 • ak sa nezrealizovala platba

Elektronické výpisy

Výpisy z účtov vybavíme mailom

 • denne, mesačne alebo ročne vám zašleme výpisy na bežné a úverové účty
 • do všetkých kanálov elektronického bankovníctva

Hotovosť v pobočke

Miesta, kde môžete realizovať všetky hotovostné operácie 

 • vklady hotovosti
 • výbery hotovosti
 • pokladničné služby

Domáci platobný styk

Prevody v eurách v rámci SEPA krajín

 • SEPA je jednotná oblasť, v ktorej sú obyvatelia a spoločnosti schopní posielať a prijímať eurové prevody v rámci členských krajín SEPA za rovnakých podmienok, práv a povinností ako domáce eurové prevody.
 • SEPA zjednocuje štandardy bezhotovostných platieb v eurách vo všetkých členských krajinách.

Cezhraničný platobný styk

Využívate ho pri platobnom styku do/zo zahraničia alebo v cudzej mene v rámci SR.

 • môžete ho realizovať aj prostredníctvom cezhraničného prevodu vo forme šeku

Karty

Platobné karty pre vás a pre vašich zamestnancov slúžia na platenie, výber v hotovosti, ale aj na poistenie rizík a pod.

 • ponúkame široké portfólio platobných kariet
 • najmodernejšie kartové technológie

Faktoring

Moderná správa pohľadávok. Venujte sa obchodu, financovanie je na nás

 • dodávate s odloženou splatnosťou, potrebujete financie, ale nechcete úver?  
 • odkup pohľadávok s odloženou splatnosťou  od 14 do 180 dní
 • faktoring voči tuzemským aj zahraničným odberateľom

Forfaiting

Odkúpenie krátkodobých aj dlhodobých pohľadávok bankou pred lehotou ich splatnosti 

 • riziko nezaplatenia pohľadávky preberá banka
 • poskytnutím dodávateľskeho úveru odberateľom sa zvyšuje vaša konkurencieschopnosť  
 • peňažné prostriedky vám poskytneme až do výšky 100 % hodnoty pohľadávky

Splátkový úver pre klientov s obratom do 1 mil. EUR

Vašej prevádzke nikdy nemusia chýbať prostriedky. Nespomaľujte a využite úvery na pokrytie svojich prevádzkových a investičných nákladov.

 • umožní vám aj pri nedostatku vlastných zdrojov plynulo financovať prevádzkové a investičné potreby a to formou účelového alebo bezúčelového úveru
 • plán čerpania úveru môžeme nastaviť podľa vašich požiadaviek
 • úver môžete získať aj bez zabezpečenia hnuteľným alebo nehnuteľným majetkom 
 • úroky budete platiť len z čerpanej výšky úveru

Termínované vklady

Zhodnotenie voľných zdrojov

 • garantovaná úrokovú sadzba počas viazanosti vkladu
 • možnosť pravidelne aj nepravidelne sporiť
 • možnosť zvýšiť alebo znížiť sumu termínovaného vkladu pri jeho splatnosti
 • možnosť disponovať úrokmi – pripísať ich k istine, previesť na účet alebo vkladnú knižku, vedenú v našej banke, alebo v prípade jednorazového termínovaného vkladu možný výber aj v hotovosti

Krátkodobé termínované vklady

Krátkodobé termínované vklady slúžia na krátkodobé zhodnotenie vašich voľných peňažných prostriedkov (od 1 dňa do 1 roka)

Štruktúrované depozity

Štruktúrovaný depozit šitý na mieru umožňuje prispôsobiť produkt, či už v závislosti od meny, budúceho výmenného kurzu alebo iných vašich potrieb

 • výrazne vyššie zhodnotenie vašich vkladov oproti štandardným produktom v závislosti od miery akceptácie rizika

Povolené prečerpanie pre podnikateľov

Na vašom účte sa môže skrývať viac, ako sa zdá. Získajte ľahko dostupné zdroje, ktoré budete mať stále k dispozícii.

 • rýchle poskytnutie s minimálnym počtom požadovaných dokladov
 • výška povoleného debetu sa odvíja predovšetkým od realizovania platobného styku na podnikateľských účtoch vedených v našej banke
 • určený aj pre klientov bez uceleného účtovného obdobia, ak využíva podnikateľský účet v našej banke aspoň 6 ucelených kalendárnych mesiacov

Databanking

Súhra banky a vašej firmy

 • automatizovaná výmena dát medzi klientom a bankou 
 • prispôsobenie individuálnym potrebám
 • menšie riziko vzniku chýb