Business účet

pre fyzické osoby podnikateľov:

  • platobné transakcie bez poplatku
  • internetbanking, SMS služby a platobná karta bez poplatku
  • možnosť vedenia účtu bez poplatku
  • 12 mesiacov bez poplatku pre začínajúcich podnikateľov

Výhody Business účtu

Účet je určený pre fyzické osoby podnikateľov (živnostníkov, slobodné povolania, samostatne hospodáriacich roľníkov).

Neobmedzené transakcie v cene účtu:

  • prichádzajúce platby,
  • domáce prevody zadané elektronicky,
  • trvalé prevody a inkasá,
  • platby kartou,
  • výbery kartou (v bankomatoch SLSP a skupiny Erste).

Služby v cene účtu:

Navyše:

Ak spravíte mesačne 5 a viac transakcií kartou vydanou k Business účtu, máte Osobný účet zadarmo.

V rámci programu pre začínajúcich podnikateľov vám pomôžeme zistiť, či vás váš nápad môže živiť, poradíme vám ako získať financie či naštartovať nový biznis.

Čo budete potrebovať pre zriadenie účtu?

Listinný dokument oprávnenia na vykonávanie podnikateľskej činnosti (originál dokladu alebo úradne osvedčená kópia) a platný doklad totožnosti.

Viac informácií

Kalkulačka

Súvisiace produkty

.