Spracovanie miezd

Nástroj na komfortné spracovanie veľkého počtu miezd:

  • prehľadný systém cez služby elektronického bankovníctva
  • rýchle a diskrétne riešenie

Spracovanie miezd

  • rozúčtovanie miezd sa uskutoční na základe súboru príkazov, prostredníctvom  služieb elektronického bankovníctva (Internetbanking, Homebanking, MultiCash),
  • riešenie, ktoré umožní zachovať diskrétnosť spracovávaných údajov,
  • o zrealizovaných úhradách miezd budú informovaní  určené oprávnené osoby prostredníctvom elektronického výpisu,
  • výpis je možné doručiť do elektronických kanálov alebo emailom.