Business24

Nové moderné elektronické bankovníctvo vyvinuté pre špeciálne potreby firiem.

Aj zložitý biznis môžete odteraz ovládať jednoducho.

Navyše s intuitívnym ovládaním je Vaša práca rýchlejšia a pohodlnejšia.

Viac

 

Spracovanie súborov s veľkým množstvom transakcií

Individuálne prehľady o platbách

Prehľadné grafické zobrazenie

Dynamický formulár pre zadávanie platobných príkazov, aplikácia sama rozpozná typ platby

Intuitívne ovládanie

Bez prvotnej inštalácie a inštalácie ďalších aktualizácií

Možnosť nastavenia ľubovoľných kombinácií podpisových pravidiel aj pre najnáročnejších klientov

Vzdialené podpisovanie transakcií, stačí byť online

Notifikácie pri zvolených dôležitých platbách

Video

Vývoj Business24

Video

Novinky vo vývoji Business24

Video

Tutorial - Prihlasovanie do aplikácie

Video

Tutorial - Zadávanie platby

Video

Tutorial - Import príkazov

Video

Tutorial - Bankové správy

Video

Tutorial - Dokumenty

Video

Tutorial - Export

Video

Tutorial - Inkasá

Video

Tutorial - Sťahovanie výpisov

Video

Tutorial - Trvalé príkazy

Video

Tutorial - Úvery

Video

Tutorial - Výpisový predpis

Dokumenty

Popis štruktúr pre import úhrad