Business24

Nové moderné elektronické bankovníctvo vyvinuté pre špeciálne potreby firiem.

Aj zložitý biznis môžete odteraz ovládať jednoducho

Navyše s intuitívnym ovládaním je Vaša práca rýchlejšia a pohodlnejšia.

Viac
  • Spracovanie súborov s veľkým množstvom transakcií
  • Individuálne prehľady o platbách
  • Prehľadné grafické zobrazenie
  • Dynamický formulár pre zadávanie platobných príkazov, aplikácia sama rozpozná typ platby
  • Intuitívne ovládanie
  • Bez prvotnej inštalácie a inštalácie ďalších aktualizácií
  • Možnosť nastavenia ľubovoľných kombinácií podpisových pravidiel aj pre najnáročnejších klientov
  • Vzdialené podpisovanie transakcií, stačí byť online
  • Notifikácie pri zvolených dôležitých platbách
Video

Vývoj Business24

Video

Tutorial - Prihlasovanie do aplikácie

Video

Tutorial - Zadávanie platby

Video

Tutorial - Import príkazov

Video

Tutorial - Výpisový predpis

Video

Tutorial - Úvery

Video

Tutorial - Trvalé príkazy

Video

Tutorial - Sťahovanie výpisov

Video

Tutorial - Inkasá

Video

Tutorial - Dokumenty

Dokumenty