Obchod s emisnými kvótami

Limity vo váš prospech:

 • ľubovoľná splatnosť v rámci podmienok
 • bez poplatkov za realizáciu alebo vysporiadanie
 • poradenstvo
 • trhové kotácie spotových a forwardových cien emisných povoleniek

Špecifiká Obchodu s emisnými kvótami

 • určený hlavne pre povinných účastníkov Národného registra emisných kvót,
 • spotovým (okamžitým) alebo forwardovým nákupom/predajom si môžete vyriešiť nedostatok/prebytok emisných kvót,
 • optimalizujete si tak svoj cash flow alebo výrobný program,
 • obchody uzatvárate na ľubovoľnú splatnosť v zmysle Smernice a Kjótskeho Protokolu,
 • obchodujete s emisnými kvótami rôzneho typu – EUA, CER,
 • fyzická dodávka podlieha DPH,
 • určené pre klientov, ktorých podnikanie priamo súvisí s pohybom cien emisných povoleniek,
 • iba v EUR,
 • min. objem obchodu je 25 000 eur.

Pre získanie produktu potrebujete mať podpísanú zmluvnú dokumentáciu.

Súvisiace produkty