Komoditná opcia

Zabezpečte si právo na lepšie ceny:

 • získate prístup na hlavné európske a americké komoditné burzy
 • máte možnosť znížiť si náklady/zvýšiť si profit podľa vývoja na trhoch
 • bez poplatkov za realizáciu alebo vysporiadanie

Výhody komoditnej opcie

 • finančný nástroj, ktorým sa môžete zabezpečiť proti pohybu cien komodít,
 • kúpou komoditnej opcie získate právo (nie povinnosť) na vysporiadanie medzi trhovou cenou a fixne dohodnutou cenou komodity,
 • získate právo na úhradu rozdielu cien, ak sa cena komodity na trhu vyvíja vo váš prospech,
 • na rozdiel od komoditného swapu nemáte povinnosť uhradiť rozdiel, ak sa cena vyvíja vo váš neprospech,
 • toto právo má svoju cenu – prémiu,
 • prémiu platíte po nadobudnutí opcie,
 • výška prémie je závislá od dohodnutej ceny, jej porovnania s aktuálnou cenou, časového obdobia a predpokladaného pohybu cien,
 • rozlišujeme dva základné typy komoditných opcií:
  • Cap (Call) – používa sa pri zabezpečení proti rastu,
  • Floor (Put) – využíva sa pri poklese cien komodít,
 • kombináciou oboch si môžete vytvoriť Collar (zero-cost štruktúru) - poistíte sa tak proti extrémnym výkyvom cien komodít,
 • produkt je určený pre klientov, ktorých predmet podnikania priamo súvisí s pohybom cien komodít,
 • kontrakt môžete uzavrieť iba v hlavných svetových menách,
 • min. objem obchodu je 25 000 eur.

Pre získanie produktu potrebujete mať podpísanú zmluvnú dokumentáciu.

Súvisiace produkty