Termínové kontrakty - Futures

Obchody s budúcnosťou

 • získate prístup na hlavné európske, americké a ázijské derivátové burzy
 • vysoká likvidita na trhoch s finančnými futures

Popis termínových kontraktov - Futures

 • Futures je štandardizovaný termínový kontrakt obchodovaný na burze
 • jeho nákupom sa zaviažete kúpiť (predajom predať) podkladové aktívum vo vopred dohodnutý čas a za vopred dohodnutú cenu
 • podkladové aktívum môže byť vo forme
  • komodity – Commodity Futures
  • finančného aktíva – Financial Futures
 • Futures sa zväčša vysporiadava v hotovosti a iba zriedka vo forme fyzickej dodávky
 • Slovenská sporiteľňa prijíma pokyny len na Financial Futures - termínové kontrakty, ktorých hodnota sa odvíja od vývoja trhových cien finančného podkladového aktíva
  • meny
  • úrokovej miery
  • dlhopisu
  • akciového indexu
 • zmluvné podmienky kontraktu sú určené pravidlami konkrétnej burzy
 • len v menách EUR a USD

Pre získanie produktu potrebujete mať podpísanú zmluvnú dokumentáciu.

Viac informácií