Termínované vklady

Zhodnotenie voľných zdrojov:

  • garantovaná úrokovú sadzba počas viazanosti vkladu
  • možnosť pravidelne aj nepravidelne sporiť
  • možnosť zvýšiť alebo znížiť sumu termínovaného vkladu pri jeho splatnosti
  • možnosť disponovať úrokmi – pripísať ich k istine, previesť na účet alebo vkladnú knižku, vedenú v našej banke, alebo v prípade jednorazového termínovaného vkladu možný výber aj v hotovosti