Úver zabezpečený zárukou EGF na podporu malých a stredných podnikov

Úver zabezpečený zárukou EGF na podporu malých a stredných podnikov

Úver za zvýhodnených podmienok vďaka podpore Záručného nástroja z Pan-európskeho záručného fondu v reakcii na COVID-19 implementovaného Európskym investičným fondom, ktorým sa vám uľahčí prístup k potrebným financiám. Doba splatnosti je až do 15 rokov za stanovených podmienok.

 • uľahčenie prístupu k investičným a prevádzkovým úverom,
 • znížené požiadavky na zabezpečenie,
 • znížená úroková sadzba oproti bežnému úveru.

Dôležité čísla a výhody úveru

Výška úveru

až do 7,5 mil. €

Maximálna výška úveru na jeden projekt alebo úverov na jedného žiadateľa je 7,5 mil. eur 

Splatnosť úveru

Min. 3 mesiace, max. 15 rokov

V závislosti od aplikovaného režimu štátnej pomoci

Účel, podmienky a výhody úveru zabezpečeného zárukou EGF

 • slúži na podporu investičných projektov a sprístupnenie nevyhnutného prevádzkového kapitálu,
 • je určený pre malé a stredné podniky do 250 zamestnancov,
 • maximálna výška úveru je 7,5 mil. eur  v závislosti od aplikovaného režimu štátnej pomoci
 • doba splatnosti je od 3 mesiacov až do 15 rokov v závislosti od aplikovaného režimu štátnej pomoci,
 • financovanie formou splátkového úveru,
 • ponúkame vám nižšiu úrokovú sadzbu a požadujeme menšie zabezpečenie,
 • financovanie investičných projektov bez obmedzení,
 • možnosť refinancovania existujúcich dlhov,
 • úver poskytujeme aj na projekty, na ktoré ste čerpali iné dotácie z EÚ za stanovených podmienok,
 • o úver môžete požiadať v regionálnych firemných centrách Slovenskej sporiteľne.

Zvýhodnené financovanie je umožnené vďaka podpore Záručného nástroja Európskeho záručného fondu (EGF) implementovaného Európskym investičným fondom s finančným krytím členských štátov EÚ prispievajúcich do EGF.

Dôležité dokumenty