Úver so zárukou EaSI
pre mikropodniky
a začínajúcich podnikateľov

Úver so zárukou EaSI
pre mikropodniky a začínajúcich
podnikateľov

Dôležité čísla a výhody úveru

Účel, podmienky a výhody zvýhodneného úveru