Úver so zárukou EaSI
pre mikropodniky
a začínajúcich podnikateľov

Úver so zárukou EaSI
pre mikropodniky a začínajúcich
podnikateľov

Výhodné financovanie rozbehu a rozvoja podnikania pre mikropodniky, živnostníkov a začínajúcich podnikateľov s podporou Európskej únie:

 • bez ručenia hmotným alebo nehmotným majetkom, pretože úver je zabezpečený zárukou EaSI,
 • so zníženou úrokovou sadzbou oproti bežnému úveru,
 • až na 7 rokov s možnosťou odkladu splátok.

Dôležité čísla a výhody úveru

Výška úveru
od 1 000 do 25 000 eur

 

Splatnosť úveru
od 3 mesiacov do 7 rokov

Účel, podmienky a výhody zvýhodneného úveru

 • pre mikropodniky, živnostníkov a začínajúcich podnikateľov:
  • podnikajúcich/pôsobiacich na území Slovenska,
  • ktorí zamestnávajú menej než 10 osôb a kto­rých ročný obrat alebo celková ročná bilančná suma nepresahuje 2 mil. eur,
  • podnikajúcich v akceptovaných sektoroch hospodárstva, ktorí nemajú vedené žiadne súdne spory, konkurz, likvidácie či záväzky po lehote splatnosti voči štátnym a finančným inštitúciám,
 • financovanie prevádzkových alebo investičných potrieb formou splátkového úveru,
 • výška úveru minimálne 1 000 eur, maximálne 25 000 eur,
 • splatnosť úveru od 3 mesiacov do 7 rokov,
 • s možnosťou odkladu splátok istiny na 6 mesiacov,
 • bez potreby dodatočného hmotného alebo nehmotného zabezpečenia,
 • so zvýhodnenou úrokovou sadzbou,
 • bez poplatku za vystavenie záruky EaSI.

O úver môžete požiadať v pobočkách a regionálnych firemných centrách Slovenskej sporiteľne. Ak začínate podnikať, využite kontaktný formulár nášho programu pre začínajúcich podnikateľov a podnikateľky.

Dokumenty k žiadosti:

 • mikropodniky finančné výkazy za predchádzajúce ukončené účtovné obdobie,
 • začínajúci podnikatelia: základom posúdenia je predloženie profesijného životopisu a biznis plánu. Vzorový biznis plán nájdete na www.zacinamepodnikat.sk a môžete ho bezplatne prekonzultovať s našImi špecialistami.

Financovanie využíva podporu Európskej únie v rámci nástroja záruk zriadeného podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č 1296/2013 o programe Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI).

Ďalšie informácie o programe EaSi nájdete na webových stránkach

https://www.eif.org/easi
https://ec.europa.eu/social/easi

európska únia
European Investment Fund
European Comission