Úver na zmiernenie negatívneho vplyvu globálnych výziev pre mikro, malé a stredné podniky, zabezpečený SIH antikrízovou zárukou


Finančná pomoc pre udržanie zamestnanosti a zachovanie pracovných miest v podniku

 • nízko úročené až bezúročné úvery (po splnení podmienok)
 • bez požiadaviek na dodatočné zabezpečenie úveru, pretože úver je zabezpečený zárukou v rámci finančného nástroja SIH antikrízová záruka
 • odklad splácania istiny a úrokov na 12 mesiacov

Účel a podmienky Splátkového úveru so SIH-antikrízovou zárukou

 • úver má firmám a podnikateľom pomôcť vysporiadať sa s obmedzeným prístupom ku kapitálu, ktoré sú dôsledkom pandémie covid-19 ale iných globálnych výziev, ako je napr. krízová situácia na Ukrajine, a s realizáciou sociálnych opatrení, spočívajúcich najmä v udržaní pracovných miest,
 • je určený pre klientov aj neklientov podnikajúcich/pôsobiacich na území Slovenska:
  • pre malé a stredné podniky do 250 zamestnancov, vrátane mikropodnikov, živnostníkov, slobodných povolaní a fyzických osôb podnikateľov,
  • s ročným obratom do 50 mil. € a/alebo celkovou ročnou súvahou do 43 mil. €,
  • aj pre začínajúcich podnikateľov bez uceleného 1 účtovného obdobia,
 • bez dodatočného zabezpečenia vďaka SIH antikrízovej záruke,
 • zvýhodnená úroková sadzba úveru s možnosťou získania ďalšieho zníženia až o 4 % p.a. vďaka úrokovej dotácii,
 • istinu a úroky začínate splácať až po 12 mesiacoch od čerpania úveru,
 • bez poplatkov za spracovanie, navýšenie a predčasné splatenie úveru,
 • o úver môžete požiadať v regionálnych firemných centrách.

Úvery sú zabezpečené zárukou v rámci finančného nástroja SIH antikrízová záruka.

Súvisiace produkty