Úver na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19 pre mikro, malé a stredné podniky zabezpečený portfóliovou zárukou SIH antikorona záruka

Finančná pomoc pre udržanie zamestnanosti a zachovanie pracovných miest v podniku

 • nízko úročené až bezúročné úvery (po splnení podmienok)
 • bez požiadaviek na dodatočné zabezpečenie úveru, pretože úver je zabezpečený zárukou v rámci finančného nástroja SIH antikorona záruka
 • odklad splácania istiny a úrokov na 12 mesiacov

Účel a podmienky Splátkového úveru so SIH-antikorona zárukou

 • úver je určený na financovanie prevádzkového kapitálu za účelom odvrátenia negatívnych dopadov krízy na fungovanie podnikov v dôsledku vynúteného útlmu ich činností a výpadku ich príjmov, ako aj na nákup hmotných a nehmotných aktív súvisiacich s udržaním alebo zvýšením počtu pracovných miest,
 • pre klientov aj neklientov podnikajúcich/pôsobiacich na území Slovenska:
  • pre malé a stredné podniky do 250 zamestnancov, vrátane mikropodnikov, živnostníkov, slobodných povolaní a fyzických osôb podnikateľov,
  • s ročným obratom do 50 mil. € a/alebo celkovou ročnou súvahou do 43 mil. €,
  • aj pre začínajúcich podnikateľov bez uceleného 1 účtovného obdobia,
 • bez dodatočného zabezpečenia vďaka SIH antikorona záruke,
 • zvýhodnená úroková sadzba úveru s možnosťou získania ďalšieho zníženia až o 4 % p.a. vďaka úrokovej dotácii,
 • istinu a úroky začínate splácať až po 12 mesiacoch od čerpania úveru,
 • bez poplatkov za spracovanie, navýšenie a predčasné splatenie úveru,
 • o úver môžete požiadať v regionálnych firemných centrách alebo cez firemného poradcu v retailovej pobočkovej sieti.

Úvery sú zabezpečené zárukou v rámci finančného nástroja SIH antikorona záruka.

Súvisiace produkty