Úver z úverovej linky EBRD na podporu energetickej efektívnosti v bytových domoch

Investujte do zníženia energetickej náročnosti svojho bytového domu:

 • úver pre bytové domy v správe bytových správcov a v správe spoločenstva vlastníkov bytov a NP (SVB) na podporu projektov energetickej efektívnosti
 • výplata nenávratného príspevku po úspešnej realizácii projektu
 • bezplatná technická asistencia

Účel, podmienky a výhody úveru z úverovej linky EBRD – programu SLOVSEFF III

 • slúži na podporu projektov energetickej efektívnosti v bytových domoch,
 • je určený pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v správe bytových správcov a spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov (SVB),
 • maximálna výška úveru na projekt je 850 tis. eur alebo jedného klienta je 2,5 mil. eur,
 • požadovaná minimálna úroveň energetických úspor musí dosiahnuť 30 %,
 • po úspešnej realizácii projektu vám vyplatíme nenávratný príspevok 10 % alebo 15 % z výšky úveru,
 • príspevok môžete použiť aj na predčasné splatenie tohto úveru,
 • poskytneme vám bezplatnú technickú asistenciu – vypracujeme pre vás energetický audit,
 • z úveru nemôžete financovať:
  • investície do nových budov, ktoré už spĺňajú nové štandardy, energetickej efektívnosti,
 • úver neposkytujeme na projekty, na ktoré ste čerpali iné dotácie z EÚ.