Úver z úverovej linky EBRD na podporu energetickej efektívnosti v súkromnom sektore

Dostaňte do vašej firmy novú energiu. Zlepšite energetickú efektívnosť s úvermi od nás:

 • úver pre podnikateľov na podporu projektov energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie
 • výplata nenávratného príspevku po úspešnej realizácii projektu
 • bezplatná technická asistencia

Účel, podmienky a výhody úveru z úverovej linky EBRD – programu SLOVSEFF III

 • slúži na podporu projektov energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie v súkromnom sektore,
 • je určený pre podnikateľov, ktorí podnikajú na Slovensku a spoločnosti, ktoré poskytujú energetické služby pre municipálny sektor (ESCO),
 • maximálna výška úveru na projekt alebo jedného klienta je 5 mil. eur (10 mil. eur pri projektoch využívania obnoviteľných zdrojov energie),
 • požadovaná minimálna úroveň vnútornej miery návratnosti musí dosiahnuť 8 %,
 • po úspešnej realizácii projektu vám vyplatíme nenávratný príspevok od 5 % do 20 % z výšky úveru v závislosti od dosiahnutej úspory emisií CO2,
 • príspevok môžete použiť aj na predčasné splatenie tohto úveru,
 • poskytneme vám bezplatnú technickú asistenciu – vypracujeme pre vás energetický audit,
 • z úveru nemôžete financovať:
  • investície do nových budov, ktoré už spĺňajú nové štandardy, energetickej efektívnosti,
  • investície do nehnuteľnosti s cieľom zisku z predaja,
  • nákup pozemkov,
  • refinancovanie existujúcich úverov,
  • vratnú DPH,
 • úver neposkytujeme na projekty, na ktoré ste čerpali iné dotácie z EÚ,
 • o úver môžete požiadať v regionálnych firemných centrách Slovenskej sporiteľne.

Súvisiace produkty