Úver z úverovej linky CEB na podporu malých
a stredných podnikov a subjektov
z verejného a neziskového sektora

Poskytneme vám finančnú injekciu pre vaše investičné projekty
a získate aj prevádzkový kapitál, ktorý potrebujete:

 • financovanie investičných projektov
 • poskytnutie prevádzkového kapitálu
 • zvýhodnená úroková sadzba

Úver z úverovej linky CEB na podporu malých a stredných podnikov a subjektov z verejného a neziskového sektora

Poskytneme vám finančnú injekciu pre vaše investičné projekty a získate aj prevádzkový kapitál, ktorý potrebujete:

Účel, podmienky a výhody úveru z úverovej linky CEB

 • slúži na podporu investičných projektov a sprístupnenie nevyhnutného prevádzkového kapitálu,
 • je určený pre subjekty podnikajúce/pôsobiace na Slovensku:
  • malé a stredné podniky do 250 zamestnancov,
  • subjekty z verejného a neziskového sektora,
 • maximálna výšky úveru je 1 mil. eur pri malých a stredných podnikoch a 2,5 mil. eur pri subjektoch z verejného a neziskového sektora,
 • maximálna výška projektových nákladov je 2 mil. eur pri malých a stredných podnikoch a 5 mil. eur pri subjektoch z verejného a neziskového sektora,
 • úroková sadzba je znížená o 0,25 % ročne,
 • projekt môže zahŕňať nákup hmotných aktív, investície do nehmotných aktív a prevádzkové financovanie,
 • úver poskytujeme aj na projekty, na ktoré ste čerpali iné dotácie z EÚ,
 • o úver môžete požiadať v regionálnych firemných centrách a cez oddelenie verejného a neziskového sektora Slovenskej sporiteľne.

Súvisiace produkty