Špecializované programy

 

 • financovanie investičných projektov a sprístupnenie nevyhnutného prevádzkového kapitálu na rozvoj podnikania za zvýhodnených podmienok v spolupráci s medzinárodnými finančnými inštitúciami
 • financovanie projektov zameraných na zvyšovanie energetickej efektívnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov energie v súkromnom a municipálnom sektore
 • úvery na zabezpečenie povinnej miery spolufinancovania projektov s podporou EÚ fondov a na preklenutie časového obdobia medzi potrebou úhrady časti oprávnených výdavkov projektu a ich refundáciou vo forme nenávratného finančného príspevku (NFP) zo zdrojov EÚ

Kompletná ponuka pre vás

Úver z úverovej linky EBRD na podporu energetickej efektívnosti v súkromnom sektore

Dostaňte do vašej firmy novú energiu. Zlepšite energetickú efektívnosť s úvermi od nás

 • úver pre podnikateľov na podporu projektov energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie
 • výplata nenávratného príspevku po úspešnej realizácii projektu
 • bezplatná technická asistencia

Úver z úverovej linky EIB na podporu malých a stredných podnikov, veľkých firiem a subjektov verejného a neziskového sektora

Poskytneme vám finančnú injekciu pre vaše investičné projekty a získate aj prevádzkový kapitál, ktorý potrebujete.

 • Financovanie investičných projektov
 • Poskytnutie prevádzkového kapitálu
 • Zvýhodnené úrokové podmienky

Úver zabezpečený Rýchlou zárukou Slovenskej záručnej a rozvojovej banky (SZRB)

Na to, aby ste mohli investovať v malom, nepotrebujete veľké záruky. Zaručí sa za vás SZRB

 • rýchle a jednoduché spracovanie žiadosti o úver
 • je možné ho poskytnúť vo forme Kontokorentného úveru, ale aj ako Splátkový úver
 • vystavenie záruky vybavíme v SZRB za vás
 • je vhodný, ak je vlastné zabezpečenie nedostačujúce

Úver zabezpečený portfóliovou zárukou JEREMIE

Podporíme vaše projekty mimo Bratislavy. Požadujeme primerané zabezpečenie a úver vám dáme aj na 10 rokov

 • financovanie malých a stredných podnikov
 • znížené požiadavky na zabezpečenie
 • nižšia úroková sadzba

Preklenovací úver na predfinancovanie projektov s podporou EÚ fondov

Váš projekt podporíme ako prví. Poskytneme vám krátkodobý úver ešte predtým ako vám príde príspevok z EÚ.

 • pomôžeme Vám pokryť vaše výdavky pred vyplatením nenávratného finančného príspevku (NFP) z EÚ fondov
 • môžete získať výhodnú úrokovú sadzbu

Investičný úver na spolufinancovanie projektov s podporou EÚ fondov

Už nemusíte mať vlastné peniaze na to, aby ste čerpali dotácie z EÚ. Ak vám budú chýbať finančné prostriedky, radi vám požičiame.

 • Poskytneme vám zdroje na zabezpečenie povinnej miery spolufinancovania projektov s podporou EÚ fondov
 • Splatnosť aj nad 10 rokov

Úver z úverovej linky EBRD na podporu energetickej efektívnosti v municipálnom sektore

Myslite na budúcnosť svojho mesta alebo obce a dajte zelenú znižovaniu energetickej náročnosti

 • úver pre mestá, obce, VÚC a ESCO spoločnosti na podporu projektov energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných  zdrojov energie
 • výplata nenávratného príspevku po úspešnej realizácii projektu
 • bezplatná technická asistencia

Úver z úverovej linky EBRD na podporu energetickej efektívnosti v bytových domoch

Investujte do zníženia energetickej náročnosti svojho bytového domu

 • úver pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov (SVB) a vlastníkov bytov a nebytových priestorov v správe bytových správcov na podporu projektov energetickej efektívnosti 
 • výplata nenávratného príspevku po úspešnej realizácii projektu
 • bezplatná technická asistencia

Úver z úverovej linky CEB na podporu energetickej efektívnosti v bytových domoch

Investujte do zníženia energetickej náročnosti svojho bytového domu

 • úver pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov (SVB) a vlastníkov bytov a nebytových priestorov v správe bytových správcov na podporu projektov energetickej efektívnosti 
 • znížená úroková sadzba