Cezhraničný platobný styk


Využívate ho pri platobnom styku do/zo zahraničia alebo v cudzej mene v rámci SR

Cezhraničný platobný styk


Využívate ho pri platobnom styku do/zo zahraničia alebo v cudzej mene v rámci SR

Cezhraničné prevody a šeky

Výhody Slovenskej sporiteľne

 • rozsiahla sieť korešpondenčných bánk,
 • zapojenie do siete SWIFT,
 • distribučné cesty podľa vášho výberu – pobočka alebo elektronické služby,
 • dlhoročné skúsenosti banky v oblasti cezhraničného platobného styku,
 • členstvo v medzinárodnej bankovej skupine Erste Group.

Cezhraničné prevody banka vykonáva  v  menách:

AUD, CAD, CZK, CNY, DKK, EUR, GBP, HUF, HKD, HRK, CHF, JPY, NOK, PLN, RON, RUB, SEK, TRY, USD.

V menách AUD, CNY, HKD, JPY a RUB banka urgentné prevody nevykonáva.

Cezhraničný prevod – Odoslaný:

 • cezhraničný prevod banka vykoná na základe platobného príkazu klienta našej banky,
 • v domácej alebo cudzej mene do zahraničia,
 • v cudzej mene do inej banky na Slovensku.

Cezhraničný prevod – Došlý:

 • cezhraničný prevod banka vykoná na základe platobného príkazu v prospech vášho účtu v našej banke,
 • v cudzej alebo domácej mene zo zahraničia,
 • v cudzej mene z inej banky na Slovensku.

Šeky

S účinnosťou od 1. 2. 2010 Slovenská sporiteľňa, a.s. neprijíma od klientov bankové šeky na inkaso a ani ich nevykonáva.

S účinnosťou od 1. 9. 2017 Slovenská sporiteľňa, a.s. neprijíma platobné príkazy na vykonanie cezhraničných prevodov, v ktorých je uvedený spôsob prevodu šekom k osobnému prevzatiu alebo šekom na adresu príjemcu a takéto cezhraničné prevody nevykonáva.

IBAN kalkulačka

Nesprávne zadané predčíslie/číslo účtu. IBAN nie je možné vypočítať.

Číslo účtu vo formáte IBAN:

{iban}

IBAN validátor

Zadaný IBAN je platný

Zadaný IBAN nie je platný

Výpočet slúži len na informatívne účely a nezaručuje, že dané číslo účtu v skutočnosti aj existuje.

Súvisiace produkty