BREXIT a vykonávanie platobných služieb po 1. 1. 2021

Dňa 31. 12. 2020 končí prechodné obdobie, počas ktorého sa na Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej „Veľká Británia“) po jeho vystúpení z Európskej únie ešte uplatňovala európska legislatíva týkajúca sa platobných služieb vykonávaných v Európskej únii.

V tejto súvislosti s účinnosťou od 1. 1. 2021 upravujeme niektoré podmienky vykonávania platobných služieb v Slovenskej sporiteľni, a.s. nasledovne