Partnerstvá


Cieľom Slovenskej sporiteľne je prinášať svojim klientom komplexné a vyspelé riešenia.
A vďaka našim obchodným partnerom vám vieme poskytnúť vždy o niečo navyše.

Arval Slovakia

Arval Slovakia.

Operatívny lízing automobilov vybavíte aj na firemnom centre. Strategickou spoluprácou s lídrom v oblasti operatívneho lízingu spoločnosťou Arval Slovakia vám ponúkame produkty operatívneho leasingu vozidiel prostredníctvom našich firemných centier.

Spoločnosť Arval Slovakia patrí do bankovej skupiny BNP Paribas. Špecializuje sa na operatívny lízing automobilov s plným servisom pre malé, stredné podniky a veľké spoločnosti. Patrí medzi lídrov na trhu. Svojim zákazníkom poskytuje fleetové riešenia na mieru, odborné poradenstvo, 24-hodiný zákaznícky servis a plnú starostlivosť o vozový park klienta. Ponúka komplexné služby operatívneho lízingu vozidiel pre zákazníkov všetkých segmentov.

Prečo je pre vás operatívny lízing vozidiel výhodný?

 • outsoursujete všetky formy zaťaženia súvisiace s vozidlom – servis, údržba, opravy, pneumatiky a iné,
 • šetríte čas, ktorý vy a vaši zamestnanci musíte venovať spravovaniu vozového parku,
 • náklady máte neustále pod kontrolou.

CSI Leasing Slovakia

CSI Leasing

Operatívny lízing výpočtovej a kancelárskej techniky vybavíte aj na firemnom centre. Strategická spolupráca s lídrom v oblasti operatívneho lízingu spoločnosťou CSI Leasing Slovakia, umožňuje poskytnúť našim klientom operatívny lízing výpočtovej a kancelárskej techniky aj prostredníctvom siete našich regionálnych firemných centier.

Spoločnosť CSI Leasing je jedným z najväčších nezávislých špecialistov na leasing IT vo svete, so zákazníkmi vo viac ako 36 krajinách.

Spolupráca s CSI Leasing Slovakia vám zabezpečí:

 • leasingový koncept na akýkoľvek druh IT zariadenia (NBs, PCs, LCDs, Servre, Diskové polia, Tablety, Smartfóny, Videokonferencie, Sieťové prvky, Tlačiarne, atď.),
 • flexibilné riešenia a pravidelná výmena IT vybavení (HW aj SW vrátane soft cost),
 • komplexný plán likvidácie, ktorý zahŕňa bezpečnosť údajov a ktorý chráni vás aj vaše dáta,
 • nižšie splátky vďaka zohľadneniu zostatkových hodnôt na IT zariadenia,
 • online prístup k detailným informáciám o financovanom celku zariadení priamo na webových stránkach CSI Leasing,
 • CSI Lifecycle Europe – recyklácia hardware vrátane likvidácie dát s certifikátom Blancco (DoD, NATO) sú zahrnuté v lízingu.

Kooperativa

Beriete si podnikateľský úver? Oplatí sa vám poistiť sa. Predovšetkým treba povedať, že poistenie nemá primárne slúžiť banke, ale klientovi. Pretože ak sa niečo stane a znehodnotí sa majetok, ktorý financuje z úveru, neohrozí to jeho biznis.

Slovenská sporiteľňa pri poistení spolupracuje s poisťovňou Kooperativa.

Výhody:

 • klient Slovenskej sporiteľne získa v Kooperative starostlivosť a výhody prémiového klienta,
 • v prípade záujmu vypracuje Kooperativa klientovi komplexný poistný audit,
 • preverenie možnosti optimalizácie nákladov súvisiacich s platením poistného,
 • klient môže poistenie riešiť so svojim poradcom v banke a tak spolu s úverom vybaví aj poistenie na jednom mieste,
 • klient poskytne povinné informácie iba raz a to iba banke.

Poisťovňa kontaktuje klienta až v momente, keď klient súhlasí s ponukou poistenia za účelom doriešenia zmluvnej dokumentácie.

Euro Dotácie

Eurodotácie

Fondy Európskej únie sú jedinečnou príležitosťou a možnosti získania podpory z eurofondov sú pomerne široké, no najmä podnikatelia a malé firmy, ktoré by mohli so svojimi projektmi uspieť, majú o nich slabé povedomie.

Aj preto sme v SLSP už dávno hľadali ideálny koncept na pomoc našim klientom a našli sme ho v spolupráci s overeným partnerom s vynikajúcimi výsledkami v danej oblasti – spoločnosťou Euro Dotácie, a.s. Komplexný servis služieb vrátane synergie s našou bankou Vám pomôže vo všetkých fázach a to:

 • pri identifikácii zdrojov financovania – napr. i na www.edotacie.sk,
 • pri príprave žiadosti o nenávratný finančný príspevok vrátane príloh,
 • pri zabezpečení výberu dodávateľov v súlade s platnou legislatívou a podmienkami výzvy,
 • pri realizácii projektu a plnení všetkých zmluvných povinností vrátane dlhodobej udržateľnosti projektu.

Celoslovenská pôsobnosť so 4 regionálnymi centrami a viac ako 20 odborníkmi spolu s doterajšími výsledkami sú zárukou kvality a spoľahlivosti. Využitím synergie našich 2 spoločností tak výrazne zvýšite Vaše šance na úspešnú čerpanie nenávratných zdrojov EÚ.