Aký je zoznam dostupných funkcionalít Business24 v mobilnej aplikácií?

  • prehľadné zobrazenie produktov s možnosťou nastavenia najpoužívanejšieho účtu,
  • filtrovanie účtov aj podľa firmy,
  • zobrazenie obratov a zostatkov na účtoch a vyhľadávanie transakcií,
  • zadávanie domácich aj zahraničných platobných príkazov,
  • možnosť podpísať pripravené platby od účtovnícky alebo inej oprávnenej osoby,
  • zoznam nezrealizovaných transakcií a v prípade jednoduchých príkazov možnosť ich opakovať,
  • využitie šablón z webovej verzie služby Business24,
  • vytvorenie platby aj pomocou naskenovania IBANu či QR kódu,
  • možnosť priameho spojenia s Klientskym centrom.