Pri zmene už zadaného príkazu namiesto „potvrdiť zmeny“ (čo som v skutočnosti robil) ponúka „pridať platobný príkaz“, čo nerobím, lebo som len niečo opravoval.

Ďakujeme za upozornenie. Budeme sa ním zaoberať v rámci vylepšovania aplikácie plánovaného na rok 2020.