Na obrazovke sú veľké písmená a stĺpce a preto sa to nezmestí na obrazovku a v prehľade preto nevidím celý riadok, ale musím si to posúvať doprava/doľava a rolovať.

Tabuľky je možné zobraziť vo celoobrazovkovom režime. Zároveň si môžete prispôsobiť zoznam aj poradie stĺpcov v tabuľke.