Nedalo by sa upraviť, aby v prehľade obratov bolo vidieť celý riadok jedného obratu na jednej obrazovke a nemuselo sa rolovať šípkou dolu a do boku?

Touto možnosťou sa budeme zaoberať v rámci vylepšovania aplikácie plánovaného rok 2020. Ďakujeme za námet.