V Business24 nemôžem zrušiť posielanie výpisov z účtu poštou. Je to chyba alebo to treba vybaviť osobne v pobočke?

V súčasnosti je možné cez kanál Business24 nastavovať, meniť a rušiť iba výpisy pre aplikáciu Business24. Výpisy doručované poštou je potrebné zrušiť v pobočke alebo žiadosťou u svojho vzťahového manažéra.