V akom formáte môžem zaslať inkasný súbor?

Aj pre zasielanie inkasných súborov v starých formátoch platí hraničný termín 31.01.2016. Po tomto termíne bude možné posielať inkasné súbory výlučne v štruktúre SEPA
XML, t.j. pain.008. Popis štruktúry inkasného súboru nájdete tu.