V akej výške môžem požiadať o vrátenie DPH?

Všeobecne môžete požiadať o vrátenie 100 % výšky DPH zaplatenej za služby/tovar v zahraničí. Výška však závisí aj od pravidiel jednotlivých krajín, ktoré môžu mať obmedzenia pre jednotlivé kategórie výdavkov.