Pri zobrazení obratov podľa filtra sa nezobrazuje zostatok na účte po každej položke, a keď tak tam nevidím účtovný zostatok, ale použiteľný, čo mi nevyhovuje.

Zobrazenie výsledkov hľadania (t.j. zobrazenie poradia stĺpcov) je možné upraviť v nastaveniach príslušnej tabuľky. V rámci vylepšenia aplikácia plánujeme upraviť existujúce defaultné nastavenia.