Presúvala sa do Business24 história transakcií z Internetbankingu?

Transakčná história príkazov zadaných v Internetbankingu nebola súčasťou migrácie. Pri migrácii klientov z Internetbankingu do Business24 boli migrované všetky pôvodné nastavenia a nastavenia výpisov. Šablóny platobných príkazov (partneri) boli a sú migrovaní na požiadanie.