Prečo nie je možné si uložiť príjemcu platby a teda si ho vyberať pri rôznych platbách tak, ako si vyberáme číslo účtu platiteľa pri viacerých účtoch?

Touto možnosťou sa budeme zaoberať v rámci vylepšovania aplikácie plánovaného na rok 2020. Ďakujeme za námet.