Prečo nevieme v rámci hromadného príkazu vytvoriť šablónu? Je to dosť nepraktické.

Touto možnosťou sa budeme zaoberať v rámci vylepšenia aplikácie. Ďakujeme za námet.