Prečo neviem naimportovať hromadné príkazy z textového súboru alebo z excelu?

V súčasnosti aplikácia Business24 podporuje import súborov vo formáte xml alebo HB pozičný CSV formát. Pre file transfer je podporovaný aj formát CGI. Možnosť podpory xls formátu plánujeme analyzovať v priebehu roka 2020 v rámci plánovaného vylepšovania aplikácie.