Prečo nevidím pohyby a zostatky na firemných úveroch? Sú tam iba splátkové kalendáre.

Problém bude pravdepodobne v nastaveniach prístupov k daným účtom. Kontaktujte, prosím, svojho vzťahového manažéra alebo Klientske centrum. Nastavenia preveríme a zabezpečíme prípadnú opravu.