Prečo je príkaz na úhradu z obratu na pozadí a nie je rovno vyplnený a celý na obrazovke? Musíme sa preklikávať.

Dynamický formulár pre zadávanie platieb bol navrhnutý ako dvojkrokový. Na základe podnetov od klientov plánujeme túto funkcionalitu upraviť a zjednodušiť.