Ponúka Slovenská sporiteľňa ako člen finančnej skupiny ERSTE GROUP výhodné podmienky realizácie prevodov v mene EUR do skupinových bánk?

Štandardný domáci platobný príkaz v mene EUR s aktuálnym dňom splatnosti predložený v Obchodný deň do 14:30 hod. a štandardný cezhraničný platobný príkaz v mene EUR s aktuálnym dňom splatnosti predložený v Obchodný deň do 13:00 hod. je vykonaný v deň jeho predloženia za štandardný poplatok a peňažné prostriedky sú pripísané v prospech účtu príjemcu v priebehu toho istého dňa.Viac o Prevode FIT 2.0 v EUR a zoznam bánk FIT 2.0  nájdete v Sadzobníku. Povinné náležitosti Platobného príkazu na Prevod FIT 2.0 v mene EUR sú uvedené v Podmienkach vykonávania platobných služieb Slovenskej sporiteľne, a.s.