Odkiaľ sú údaje o firmách v balíku Premium (zisk, tržby...). Je to ťahané z Finstatu?

Údaje sú poskytované spoločnosťou SIMS.